Artikel
23 nov '12
23 november '12
2 min

Driessen steunt Stichting Downsyndroom

Bij Driessen staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Vanuit dat perspectief ontplooit de Driessen Foundation regelmatig nieuwe initiatieven die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Onlangs is de Driessen Foundation benaderd door Stichting Downsyndroom (SDS). Deze stichting was op zoek naar een organisatie die haar op een professionele wijze kon ondersteunen bij de uitvoering van de salarisadministratie tegen een gunstige prijs. Naar aanleiding daarvan heeft de Driessen Foundation besloten om met ingang van 1 januari 2013 de salarisadministratie van SDS geheel kosteloos uit te gaan voeren.

Stichting Downsyndroom

Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met Downsyndroom. Het doel van deze ouders was om te zorgen voor goede en volledige informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt. SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Subsidiering

Het werk van Stichting Downsyndroom wordt financieel mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdragen van een kleine 3600 donateurs (ouders, overige verwanten en hulpverleners) en gedeeltelijk ook door (incidentele) subsidies. Helaas wordt de Stichting door overheidsbezuinigingen nog nauwelijks structureel gesubsidieerd. Daardoor is zij verplicht om steeds zeer kritisch te kijken naar haar inkomsten en uitgaven en is elke vorm van ondersteuning op onderdelen die niet tot haar kernactiviteiten behoren van harte welkom.

Stichting Downsyndroom en Driessen

Een van de onderdelen die niet tot de kernactiviteiten van de Stichting behoren is de uitvoering van de salarisadministratie. SDS was reeds goed bekend met Driessen en haar dienstverlening. Daarom was het een logische stap om Driessen te benaderen met de vraag of zij de salarisadministratie zou willen uitvoeren, liefst tegen gunstige voorwaarden. Naar aanleiding van deze vraag heeft de Driessen Foundation besloten om met ingang van 1 januari 2013 de salarisadministratie van SDS bij wijze van sponsoring geheel kosteloos uit te gaan voeren.

Juiste uitbetaling van salaris

Dankzij deze sponsoring houdt SDS meer geld over voor de uitvoering van haar kernactiviteiten en is zij verzekerd van een juist en tijdig betaald salaris voor haar zes medewerkers. De blijdschap is van het gezicht van directeur Regina Lamberts af te lezen. Ook David de Graaf, een van de medewerkers is erg tevreden. Onderstaande foto toont hiervan het bewijs.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.