Artikel
10 sep '18
10 september '18
3 min

Do’s en don’ts van de Wnra

Vanaf 1 januari 2020 is het private arbeidsrecht van toepassing op (gemeente-)ambtenaren. Hun rechtspositie wordt voortaan geregeld in het BW, de Cao, de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek.

Een van de veranderingen is dat bij arbeidsgeschillen de afwijkende rechtsgang van ambtenaren vervalt. Net als in de marktsector wordt het dan de kantonrechter die uitspraak doet bij de meeste arbeidsgeschillen. Of en hoe er in een eerder stadium nog sprake is van geschilbeslechting wordt duidelijk na publicatie van de Cao Gemeenten.Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter en op één van de gewezen ontslaggronden. 

Lijkt het voor jou nog een ‘ver van je bed show’ wanneer je bovenstaande over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) leest? Nog niets aan de hand. In samenwerking met de VNG heeft IJK (onderdeel van de Driessen groep) een draaiboek gemaakt, waarin handvaten worden gegeven voor een succesvolle implementatie van deze nieuwe wet. Hieronder alvast een aantal do’s en don’ts die jou een stapje verder kunnen brengen.

DO

  1. Formeer een projectgroep die het als missie maakt om de Wnra door te voeren binnen jullie organisatie. Denk hierbij aan medewerkers met verschillende functies, vanuit verschillende organisatielagen en een vertegenwoordiging van de OR.
  2. Schrijf een projectplan inclusief stappenplan en tijdplanning. Vergeet niet om rollen en verantwoordelijkheden te verdelen en plan gezamenlijke overlegmomenten om het plan en de voortgang te evalueren. Wijs een projectleider aan.
  3. Zoek de samenwerking op met andere organisaties die ook met de Wnra bezig zijn, bijvoorbeeld een andere gemeente of gemeenschappelijke regeling. Afhankelijk van wat er in de Cao wordt geregeld, kan er mogelijk gezamenlijk een regionale geschillencommissie ingesteld worden. Ook kan gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van opleidingen of het delen van kennis.
  4. Gebruik het draaiboek van de VNG als handvat om het gehele traject te doorlopen, maar zorg er wel voor dat je een specifiek projectplan schrijft voor jouw organisatie. Het draaiboek is primair bedoeld voor medewerkers die de implementatie van de Wnra uitvoeren. In de regel zijn dit medewerkers van de afdeling HR/P&O.

DON’T

  1. Het onnodig verspreiden van moeilijke informatie en mogelijke gevolgen van de Wnra aan medewerkers. Hierdoor kan er onrust ontstaan terwijl er voor de medewerkers in arbeidsvoorwaardelijk opzicht niks verandert.
  2. Alle medewerkers opleiden als volledige Wnra experts. Maak onderscheid in medewerkers die opgeleid moeten worden en medewerkers die geïnformeerd moeten worden.
  3. Het project uitstellen tot eind 2019. Om alle benodigde gegevens te verzamelen en verschillende knopen door te hakken is tijd en een zorgvuldige voorbereiding nodig.
  4. De OR buiten beschouwing laten. Vanuit het gezamenlijk belang, en om onrust te voorkomen, is het noodzakelijk om de OR vanaf het begin deel te laten nemen aan het projectteam.

Wilt u direct zelf aan de slag om de Wnra met succes door te voeren binnen uw organisatie, maar krijgt u nog niet helemaal grip op de zaak? Wellicht biedt een projectleider, een kritische blik, kennis of gewoon wat extra hulp uitkomst. De consultants van Reijn beschikken over een brede kennis van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) en helpen graag daar waar nodig. Neem vrijblijvend contact op.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.