Artikel
18 sep '15
18 september '15
2 min

Deskundigenoordeel UWV gratis bij ontslag wegens ziekte

Het aanvragen van een deskundigenoordeel van UWV is voortaan gratis bij ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim of als een medewerker zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht om in die gevallen een ontslagaanvraag bij de kantonrechter in te dienen voorzien van een deskundigenoordeel van UWV. Maar het is niet de bedoeling dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Hervorming ontslagrecht 1 juli 2015

Met ingang van 1 juli 2015 is het ontslagrecht hervormd. Onderdeel van deze wijziging is dat u een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid verplicht moet indienen bij UWV. Een ontslagaanvraag vanwege frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen verloopt via de kantonrechter. De kantonrechter moet dit verzoek afwijzen als daarbij niet een deskundigenoordeel van het UWV wordt overgelegd. Dit is geregeld in artikel 671b, vierde en vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Wijziging ‘Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013’

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de bovenstaande maatregel tot hogere kosten voor werkgevers gaat leiden. De ‘Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013’ is daarom gewijzigd in de zin dat geen kosten meer in rekening gebracht worden aan u als werkgever als u het deskundigenoordeel nodig heeft voor een ontslagaanvraag wegens ziekte bij de kantonrechter. Deze uitzondering is neergelegd in een nieuwe bepaling in de Beleidsregel, artikel 1a. Deze bepaling geldt voor ontslagprocedures bij de kantonrechter die aangevangen zijn op of na 1 juli 2015. Vraagt u een deskundigenoordeel aan om een andere reden, dan bent u het normale tarief van € 400,- verschuldigd.

 

Bronnen: Rendement & Staatscourant 2015 nr. 24293

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.