Artikel
13 nov '17
13 november '17
3 min

Een derde werkenden zou kiezen voor andere loopbaan

Driekwart van de werkende Nederlanders is tevreden over hun huidige werk. Er zijn echter wel veel werkenden die uitkijken naar een andere toekomst. Hun ambities passen niet bij hun huidige werk en ze willen nieuwe uitdagingen. Zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de ABU onder ruim 1200 werkenden in Nederland.

Een derde van de ondervraagden gaf aan dat hun loopbaan er anders uit zou zien als ze deze over konden doen. Dat betekent dat de arbeidsmarkt mobieler zou kunnen zijn. Deze groep blijft deels op hun plek zitten vanwege de angst om zekerheden kwijt te raken. Denk aan de pensioenopbouw, de verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en het kunnen krijgen van een hypotheek. Voor meer beweging op de arbeidsmarkt zou het volgens de onderzoekers goed zijn om deze zekerheden meer los te maken van de contractvorm of de werkgever. Hierdoor kunnen mensen eerder en gemakkelijker in beweging komen.

Blij met werk

In het politieke debat gaat het volgens ABU-directeur Jurriën Koops te vaak over ‘vast’ versus ‘flex’. “Die discussie brengt ons niet verder. Het is veel interessanter om naar de drijfveren en behoeften van werkenden te kijken.” Het onderzoek laat zien dat Nederlanders behoorlijk gelukkig zijn met hun werk. Van de werkenden is 76 procent tevreden tot zeer tevreden over hun huidige werk. Bijna 60 procent van de respondenten is tevreden tot erg tevreden met hun huidige contract. Daarnaast zijn de meesten positief over de toekomst. 70 procent denkt komend jaar nog werk te hebben en een derde verwacht snel nieuw werk te vinden indien nodig.

Aanpassingsvermogen en onzekerheid

Het onderzoek ging uit van vijf typen werkenden. Een daarvan is een groep die al beschikt over het benodigde aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Zij richten zich veel meer op vrijheid dan op zekerheid. Verder is er een grote groep werkenden die moeilijker zelf de regie neemt. Zij geven de voorkeur aan een vaste arbeidsovereenkomst en/of ondersteuning van hun organisatie voor een gevoel van zekerheid.

Globalisering, digitalisering en robotisering

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat voor meer dan de helft van de werkenden onduidelijk is wat hun waarde is op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk, want de arbeidsmarkt verandert snel door globalisering, digitalisering en robotisering. Een leven lang ontwikkelen, onder meer door invoering van een periodieke arbeidsmarktscan, heeft volgens de onderzoekers meer prioriteit dan ooit. Daarbij zijn zelfregie en aanpassingsvermogen twee belangrijke elementen.”Deze zouden naar onze mening dan ook centraal moeten staan bij het ontwikkelen van toekomstig arbeidsmarktbeleid”, aldus Koops.

Bronnen: Managersonline.nl, ABU

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.