Artikel
25 apr '17
25 april '17
2 min

Dekkingsgraad ABP stijgt

Eind april publiceerde het ABP het eerste kwartaalbericht van 2017. In het bericht leest u over de actuele dekkingsgraad, het rendement, de actuele financiële positie van het ABP en de marktvooruitzichten. Net als in het vorige kwartaal stijgt in het eerste kwartaal de actuele dekkingsgraad. Het vermogen en de verplichtingen van ABP zijn met elkaar in evenwicht. Dit betekent volgens voorzitter Corien Wortmann-Kool echter niet dat we daarmee op het niveau zijn waar we moeten zijn.

De beleidsdekkingsgraad is het twaalfmaands-voorschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden. ABP mag vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% geleidelijk de pensioenen verhogen. Op 31 maart 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 94%. ABP verwacht met de huidige stand dat verhoging van pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks aan de orde zal zijn.

Dekkingsgraad

Aan het eind van het kwartaal stond de dekkingsgraad op 99,8%. Dat is ruim boven de minimaal vereiste grens van 88%. De verbetering van de financiële positie is te danken aan een positief beleggingsrendement en een lichte stijging van de rente, waardoor de verplichtingen met €5 miljard verminderden. Ondanks een toename van het vermogen tot 389 miljard euro is er sprake van een dekkingstekort. Tegenover het vermogen staan 390 miljard euro aan verplichtingen.

Vooruitblik

Waardeoverdracht kan pas plaatsvinden vanaf een beleidsdekkingsgraad van minimaal 100% De kans blijft aanwezig dat ABP de pensioenen in 2018 of de volgende jaren moet verlagen. Wanneer de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens van ±88% zakt of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft zal ABP de pensioenen moeten verlagen.

Bron: HRM Kennissysteem RAP en ADP

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.