Artikel
20 mrt '14
20 maart '14
3 min

Declaraties van raadsleden wederom in het nieuws

“Veel gemeenteraadsfracties doen twijfelachtige uitgaven van het geld dat ze uit het gemeentebegroting krijgen.” De eerste zin van het nieuwsitem door RTL Nieuws op 17 maart jl. dat ging over het declaratiegedrag van raadsleden  liegt er niet om. Het declaratiegedrag door raadsleden wordt wederom openlijk ter discussie gesteld. Een belangrijk onderwerp om stil bij te staan nu er veel nieuwe raadsleden aan de slag gaan na de gemeenteraadsverkiezingen.

Vraagtekens bij declaraties
De researchredactie van RTL Nieuws onderzocht de uitgaven van het fractiebudget door meer dan 300 gemeenteraadsfracties in Nederland. Zij plaatsten vraagtekens bij diverse declaraties die gedaan werden, zoals declaraties die samenhingen met waardedaling door vandalisme van een privé-auto van een raadslid of het betalen van persoonlijk lidmaatschap van een politieke partij via het fractiebudget.

HRM kan het voorkomen
Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het declaratiegedrag binnen de publieke sector als geheel en bij raadsleden en wethouders in het bijzonder. De berichtgeving over de declaraties mist op sommige punten wel de nuances die aangebracht moeten worden, maar eigenlijk is het dan al te laat. Als het vermoeden van onterechte declaraties bestaat, heeft in de praktijk het raadslid altijd de schijn tegen. De HRM’ers binnen een gemeente kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van negatieve berichtgeving over declaraties, door met de juiste kennis van zaken, onterechte declaraties al te voorkomen.

Valkuilen
Mr. Leffert Snackers, jurist bij Driessen HRM heeft 4 valkuilen/aandachtspunten verzameld als het gaat om declaraties bij raadsleden en wethouders:

Dienstreizen
Als u uw wethouder een vergoeding voor dienstreizen toekent van € 0,37 per kilometer, dan mag u tol-, parkeer en -veergelden niet apart vergoeden tenzij u lokale verordening dit toelaat. Anders worden deze geacht te zijn vergoed in de kilometervergoeding.

Vaste onkostenvergoeding
Heeft uw gemeente de Werkkostenregeling al ingevoerd? Zo ja, zorg dan dat de lagere bedragen uit de vergoedingentabel voor raadsleden worden toegepast. Als u dat niet doet, dan moet u achteraf bedragen terugvorderen van uw raadsleden.

Inkomsten van oud-wethouders
Als een oud-wethouder wachtgeld ontvangt, moet in de meeste gevallen de inkomsten worden gekort op het wachtgeld. Het is belangrijk de wethouder meteen na zijn aftreden zijn neveninkomsten te laten opgeven. Dat voorkomt dat achteraf grote bedragen moeten worden verrekend met de toekomende wachtgeld uitkering.

Invoerplicht en verrekenplicht bezoldiging wethouders.
Sinds kort geldt er voor alle wethouders een “invoerplicht” in de (verreken)tool van KPMG. Dit geldt ook voor deeltijdwethouders en voltijd wethouders die op 10 maart 2010 zittend wethouder waren en hetzelfde ambt blijven vervullen in dezelfde gemeente. Zij vallen echter niet onder de verrekenplicht.

Politieke ambtsdragers
Aangezien de rechtspositie van wethouders en raadsleden een bijzondere plaats inneemt binnen de overheid, kan dit specifieke vragen opwerpen. Het digitale HRM-kennissysteem RAP Politieke ambtsdragers geeft u altijd volledig inzicht in de actuele arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van uw politieke ambtsdragers. Om de juiste informatie niet alleen digitaal, maar ook op papier binnen handbereik te hebben, hebben we een introductiegids arbeidsvoorwaarden wethouders en raadsleden ontwikkeld. Deze gids is gemaakt voor de P&O afdeling van uw gemeente. Wilt u meer informatie over de introductiegids voor wethouders en raadsleden of meer informatie over RAP Politieke Ambtsdragers? Ga dan naar www.driessen.nl/rappa.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.