Artikel
4 jun '13
4 juni '13
3 min

Nieuwe media en de rol van HRM

Nieuwe media, bekender als social media, is steeds prominenter aanwezig op de werkvloer. Iedereen weet er wel iets over of vindt er iets van, maar wie moet zich binnen de organisatie bezighouden met social media? En welke rol heeft HRM hierin? Het is misschien vanzelfsprekend dat de afdelingen communicatie en ICT te maken hebben met social media binnen een organisatie, maar ook de afdeling HRM kan ten aanzien van social media verschillende rollen aannemen. Diana Russo, zelfstandig HR BusinessPartner, houdt zich bezig met social media en HRM en heeft de rollen van HR als volgt beschreven.

HR als gebruiker
De meeste HRM’ers zetten social media vooral in bij arbeidsmarktcommunicatie en werving van nieuwe medewerkers. Zo worden vacatures op social media, zoals LinkedIn geplaatst, of worden potentiële nieuwe medewerkers actief benaderd. HRM kan social media ook inzetten om zich voor huidige en potentiële medewerkers als aantrekkelijk werkgever te presenteren. In dat geval spreken we over ‘employer branding’. Een voorbeeld van employer branding is het plaatsen van berichten op social media kanalen en hiermee de organisatie positief naar de buitenwereld te presenteren. Bij employer branding is overigens een samenwerking tussen HRM en communicatie goed denkbaar.

HR als verandermanager
Behalve dat HR zelf gebruik kan maken van social media, kan HRM ook een rol als verandermanager met betrekking tot social media aannemen. De digitale ontwikkelingen van sociale media kunnen zorgen voor de nodige veranderingsprocessen binnen een organisatie. Goed gebruik van social media vraagt om een bepaalde houding en gedrag van medewerkers, wat niet altijd even vanzelfsprekend gaat. Wanneer social media ingezet wordt als instrument binnen de organisatie kan dit leiden tot gedragsveranderingsprocessen. Er zullen groepen medewerkers zijn die makkelijker mee gaan met deze veranderingen en groepen voor wie dit lastiger is. HR kan een rol aannemen om hierin te faciliteren, zodat social media op een goede en verantwoorde manier gebruikt wordt binnen de organisatie.

HR als business partner
Social media heeft verschillende impact op een organisatie en de medewerkers. Als HRM in de rol van business partner is het goed breder te kijken naar social media, dan alleen het toepassen ervan. Het is goed te kijken of gebruik van social media past bij de organisatiedoelstellingen en hierop aansluit en of social media past binnen de strategie van de organisatie. Wanneer je als organisatie gaat werken met social media, wanneer kun je dit dan het beste gaan doen? Wat voor gevolgen heeft dit voor de organisatiestructuur? En hoe kun je dit het beste aanpakken? Indien HR binnen de organisatie de rol van businesspartner heeft en aan de tafel van het management zit, zijn dit vragen waar HR zich mee bezig kan houden en het management over kan adviseren.

HRM kan in relatie tot social media dus meer rollen aannemen dan alleen die van gebruiker. Voor een HR-professional is het interessant en goed om hiervan bewust te zijn. Natuurlijk is de rol die HRM aanneemt afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Bedenk, voordat uw organisatie social media gaat inzetten, daarom goed wat de organisatie met social media wil, wat binnen de organisatie past en hoe u als HRM’er hier invloed op kunt uitoefenen.

Bron: hetnieuwewerkenblog.nl, dianarusso.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.