Artikel
7 nov '13
7 november '13
3 min

De overheid als moderne werkgever door mobiliteit?

Vanuit de maatschappij is er steeds meer vraag naar een productieve, effectieve en efficiënte overheid. Maar hoe kan de overheid een modernere werkgever zijn? En wat kan er buiten de huidige bezuinigingsslagen gedaan worden om dit te bereiken? Volgens het initiatief ‘Beter Werken’ zou de overheid haar arbeidsmobiliteit kunnen vergroten en het werk flexibeler kunnen maken om ook daadwerkelijk een modernere werkgever te worden.

Bevorderen mobiliteit en flexibiliteit
Het programma ‘Beter Werken’ is er speciaal op gericht om de flexibiliteit en mobiliteit van ambtenaren te vergroten. Om dit te realiseren zijn er verschillende initiatieven opgezet. Denk hierbij aan een loopbaanvierdaagse, netwerkbijeenkomsten en uitwisselingen met andere gemeenten en organisaties. Daarnaast biedt het programma ambtenaren de mogelijkheid om naast hun vaste baan bepaalde klussen te doen, meer gericht op ZZP-basis. Al deze initiatieven zullen helpen om het perspectief van de ambtenaren te verbreden en er uiteindelijk voor te zorgen dat de ambtenaren, op flexibele basis ingezet, de overheid flexibeler maken.

Jonge aanwas
Voor de overheid leeft er, naast de nood tot modernisering, ook een wens naar verjonging en vernieuwing van de organisatie. Door de grote mate van vergrijzing is er namelijk niet veel sprake van jonge professionals binnen de overheid. En juist door flexibiliteit en mobiliteit onder de ambtenaren te bevorderen, kan de overheid zich beter profileren onder de jongeren. Zij geven namelijk vaak genoeg aan dat dergelijke arbeidsvoorwaarden van groot belang zijn in hun zoektocht naar de perfecte baan.

Voordeel uitwisselingen
Het programma ‘Beter Werken’ ziet veel voordelen van het bevorderen van flexibiliteit en mobiliteit onder ambtenaren. Uitwisselingen met andere gemeenten en organisaties kunnen ervoor zorgen dat overheid meer in contact komt met andere bedrijven en met de samenleving. En daarnaast kunnen ze meer grip krijgen op wat er leeft onder de burgers. Maar de overheid kan op deze manier ook de mobiliteit van ambtenaren vergroten. De grenzen tussen verschillende overheden zullen wat meer vervagen waardoor de overheid meer als ‘een werkgever’ kan opereren.

Voortgang
Maar helpen deze initiatieven ook daadwerkelijk? Volgens de manager van ‘Beter Werken’ is het lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Gezien de huidige situatie van bezuinigingen en ontslagen is het moeilijk om de overheden te overtuigen van het nut en de noodzaak van deze flexibele beweging. De leidinggevenden moeten er  juist nu voor zorgen dat de ambtenaren de mogelijkheid en stimulans krijgen om buiten hun eigen afdeling rond te kijken. Uiteindelijk zal dit er namelijk toe bijdragen dat de overheid weer gezien wordt als een moderne, gewilde organisatie.

Bron: intermediair, beter werken in het openbaar bestuur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.