Artikel
30 jun '15
30 juni '15
4 min

De arbeidsdeelname van vrouwen groeit

Tussen maart en mei 2015 steeg het aantal mensen met een baan met gemiddeld zesduizend per maand. Deze toename komt volledig doordat meer vrouwen gingen werken. Het werkloosheidspercentage was in mei 6,9 procent tegen 7,1 procent drie maanden eerder. Verder was 14,4 procent van de werkenden in 2014 flexwerker. Dit meldt het CBS.

Sinds maart 2014 neemt het aantal werkenden toe. Ten opzichte van een jaar eerder kwamen er 87 duizend werkende vrouwen bij. Het aantal mannen met een baan steeg eerst ook, maar het afgelopen half jaar gingen per saldo niet meer mannen aan het werk. In mei was 6,6 procent van de mannen werkloos en 7,3 procent van de vrouwen. Mannen zijn echter relatief vaker langdurig werkloos.

Toename werkende vrouwen

De toename van het aantal werkende vrouwen is een trend die al een jaar te zien is. Bij de groep vrouwen boven de 45 groeit de arbeidsdeelname zelfs al jaren. In mei 2015 werkte 60,5 procent van de vrouwen, tegen 59,3 procent in mei vorig jaar. Bij mannen is de netto-arbeidsparticipatie met ruim 70 procent wel hoger, maar dit percentage veranderde het laatste jaar nauwelijks. Vanaf mei 2014 kwamen er 16 duizend werkende mannen bij.

Vrouwen werken meer parttime

Relatief meer vrouwen dan mannen hebben een baan van minder dan twaalf uur per week. Het eerste kwartaal van 2015 gold dit voor 16 procent van de vrouwen en 9 procent van de mannen. Driekwart van de werkende mannen had in 2014 een fulltimebaan en ongeveer een kwart van de werkende vrouwen.

Groei werkende jongeren

Het aantal werkende jongeren groeide de afgelopen twaalf maanden onafgebroken. Zo’n 40 procent van deze toename betreft banen van twaalf uur of meer per week. Het aantal werkloze jongeren nam in dezelfde periode af. In mei 2014 was 13 procent van de jongeren werkloos en in mei 2015 was dit nog 11,1 procent. Het werkloosheidspercentage onder jongeren ging de afgelopen drie maanden vrijwel niet meer naar beneden. Dit komt doordat steeds meer jongeren zich op de arbeidsmarkt meldden voor een baan.

Jongeren zoeken werk

Jongeren trokken zich eerder nog terug van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door te blijven studeren. Nu de economie aantrekt, kiezen jongeren er eerder voor om werk te zoeken. Net als bij de vrouwen steeg de werkloosheid onder de jongeren niet, ondanks het gegroeide aanbod. Er zochten meer jongeren naar werk en er gingen er ook meer werken.

Toename aantal werkenden

In mei 2015 hadden 8,3 miljoen mensen een betaalde baan. Dat is 65,4 procent van de 12,7 miljoen bewoners van Nederland tussen de 15 en 75 jaar. In mei waren er in totaal 617 duizend werklozen. De overige 3,8 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar horen niet bij de beroepsbevolking. Deze groep had geen werk, maar was daar ook niet voor beschikbaar of naar op zoek. De omvang van de beroepsbevolking bleef vrijwel stabiel. Hierdoor zorgde de toename van het aantal werkenden voor een daling van het aantal werklozen. Uit de laatste cijfers van de langdurige werkloosheid van het eerste kwartaal blijkt nog niet dat deze daalt.

Aandeel flexwerkers

In 2014 was 2,3 procent van de beroepsbevolking gedetacheerd, blijkt uit andere cijfers van het CBS. Het ging om 187.000 mensen. Het aandeel uitzendkrachten was wat hoger met 2,7 procent (225.000 personen) en het percentage zzp’ers was zelfs veel hoger met 9,4 procent (772.000).

Verschillen tussen flexwerkers

De drie groepen flexwerkers verschillen volgens het CBS behoorlijk qua leeftijd en opleiding. Uitzendkrachten zijn bijvoorbeeld relatief jong: een kwart is tussen de vijftien en 25 jaar oud. Bij de zzp’ers en gedetacheerden is dat minder dan tien procent. Zzp’ers zijn gemiddeld het oudst. Meer dan de helft van hen is 45 jaar of ouder. Verder zijn uitzendkrachten naast jong ook relatief laagopgeleid (26,6 procent). Gedetacheerden en zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn met respectievelijk 47,6 procent en 45,8 procent relatief hoogopgeleid.

Redenen voor inhuur

Het CBS stelt dat werkgevers vaak uitzendkrachten inhuren voor het opvangen van schommelingen in de personeelsomvang. Zzp’ers worden veelal gevraagd voor specialistisch werk en het opvangen van piekperioden en seizoenswerk. Belangrijke redenen voor inhuur van gedetacheerden zijn de aard van het werk en onvoldoende beschikbaarheid van eigen personeel. Gedetacheerden werken tijdelijk bij een organisatie, maar verreweg de meesten (85 procent) hebben daarbij een vast contract bij de uitlener.

Soorten werk flexwerkers

Gedetacheerden werken vaak als softwareontwikkelaars, beveiligingspersoneel, databank- en netwerkspecialisten en elektrotechnisch ingenieurs. Verder gaan uitzendkrachten relatief vaak aan de slag als hulpkrachten in de bouw en industrie en als assemblagemedewerkers, receptionisten en telefonisten. Onder zzp’ers bevinden zich veel uitvoerend kunstenaars, schrijvers en taalkundigen, maar ook fotografen, interieurontwerpers, kappers en schoonheidsspecialisten.

Bronnen: nrc.nl, CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt, CBS: Ruim 2 procent van de werkenden gedetacheerd

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.