Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 21 juni 2019

Data als basis voor feedback

Ik werd getriggerd door de vraag wat het verschil is tussen data en informatie. Met het antwoord dat informatie zonder meer begrepen kan worden, gingen mijn gedachten verder. Immers, zo volgde de uitleg, maakt informatie zelf wel duidelijk wat het is en waar het voor dient.

Feedback model

Nu ben ik vrij actief op het gebied van effectieve communicatie en het gedrag dat wij als mens vertonen. Vandaar ook dat het verschil tussen data en informatie allerlei filosofische gedachten opriep. Is datgene wat we dan waarnemen data of informatie? Of wordt het pas informatie wanneer we de betekenis helder hebben? Nu bestaat persoonlijke ontwikkeling onder meer uit het vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn, als ook het leren van communicatieve en sociale vaardigheden. De heren Joseph Luft en Harry Ingham creëerden hiervoor in 1955 al een feedback model; beter bekend als het Johari venster. Dit model, bestaande uit een venster van 4 kwadranten, helpt mensen om gedrag en communicatie beter te leren begrijpen.


Het kwadrant van de vrije ruimte is datgene wat aan beiden bekend is en waarover vrij gecommuniceerd kan worden. Het kwadrant van de blinde vlek is datgene wat onbekend is voor jezelf, maar wel bekend voor anderen. Door feedback te ontvangen wordt je vrije ruimte groter en je blinde vlek kleiner. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf. Het verborgen gebied is datgene wat bekend is voor jezelf, maar onbekend voor anderen. Door feedback te geven wordt de vrije ruimte groter en krijgt de ander meer inzicht in zichzelf. Hierdoor wordt het verborgen gebied kleiner. Het onbekende zelf is dat gebied wat geen onderwerp in de communicatie heeft, omdat het noch voor jezelf noch voor de ander bekend is.

Betekenis geven aan data

Het succes in teamontwikkeling begint met het geven en ontvangen van feedback. Feedback vergroot de bewustwording van gedrag met een gezamenlijke ontwikkeling tot gevolg. Het D4 model van Insights Discovery geeft daarbij ondersteuning. In vier stappen kan vanuit de IK-positie effectieve feedback worden gegeven. Een interessant gegeven is dat het geven van feedback begint met data. Data bestaat uit datgene wat we feitelijk waarnemen. Het benoemen van deze data wordt voor de ander bruikbaar wanneer die er betekenis aan geeft.

Kunnen we dan concluderen dat effectiviteit ontstaat wanneer we data betekenis geven? Ik zie feedback geven en ontvangen als een belangrijk onderdeel in het succes van persoonlijk leiderschap. Hierin is het essentieel om verantwoordelijkheid te nemen en aan te geven wat het gedrag van de ander met je doet. Feedback creëert openheid, vertrouwen en resulteert in ontwikkeling met als vraag: “Hoe en waarmee voed jij jouw omgeving?”.

Deze column is verschenen in het magazine van Driessen Groep thema Data, uitgave juni 2019.

Deel deze pagina
Huub Mennen
Huub Mennen is werkzaam als senior adviseur bij Mensium.
Meer van deze auteur