Artikel
12 mei '14
12 mei '14
2 min

Daling inkomens Nederland

‘De crisis op zichzelf is voorbij’ zei Jeroen Dijsselbloem, Minister van Financiën onlangs. ‘We hebben weer economische groei. Dit jaar 1,2 en volgend jaar 1,4 procent, het trekt echt aan’, aldus de minister. Echter duurt het herstel van de banenmarkt altijd langer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er het afgelopen jaar een grote daling in de loonontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index. Dit onderzoek, waaraan ruim 185.000 respondenten deelnamen, geeft inzicht in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. In Nederland werd in 2013 zo’n 6% minder verdiend dan in 2012, het gemiddelde uurloon daalde van €15,50 naar €14,60. De grootste daling vond plaats in de financiële sector en de IT-sector.

Loondaling in alle sectoren
Naast de financiële sector (-7,9%) en IT-sector (-8,5%) werd de agrarische sector behoorlijk getroffen, hier daalden de lonen met 6,6%. In de zorg daalde het inkomen met 3% en werknemers in de sector horeca & toerisme hadden het minste last van een loondaling (-1%). Het gemiddelde uurloon ligt in Nederland het hoogst in het onderwijs (€16,40), de productiesector (€16,30) en financiële sector (€15,20). In de horeca wordt met €10,40 het minst verdiend. Het aantal medewerkers dat aangeeft komend jaar een salarisverhoging te verwachten is gedaald van 52% naar 48%, met uitzondering van de IT-sector: hier verwacht 65% een loonstijging (vorig jaar 60%).

Open voor nieuwe baan
Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek (49,5%) zegt open te staan voor een nieuwe baan, dat is een toename van 4%. Vooral in de productie- en horecasector is de wens om van baan te veranderen groot: 61% geeft dit aan. In de IT-sector en financiële sector ligt dit percentage een stuk lager, respectievelijk 39% en 46%. Verreweg de meeste medewerkers (72%) geven aan te verwachten dat ze de komende 12 maanden nog bij dezelfde werkgever werken, dat is 4% minder dan vorig jaar. Dit kan een gunstig effect hebben op de loonontwikkeling in Nederland. Het wisselen van baan is namelijk een effectief middel om snel een loonverhoging te realiseren.

Baanzekerheid en tevredenheid
71% van de werknemers geeft aan zeker te zijn over zijn baan, vorig jaar was dit percentage 72%. In de agrarische sector (58%), de transport en logistiek sector (63%) en de horeca (62%) is de baanzekerheid het laagst. Uit het onderzoek blijkt verder dat de tevredenheid over de baan behoorlijk hoog is (60%), maar in 2013 wel is afgenomen (-4%). Vooral medewerkers in de zorg en productiesector zijn tevreden (64%). In de transportsector (-16%) en onder horecamedewerkers (-13%) nam het werkplezier flink af.

Bron: loonwijzer.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.