Artikel
13 dec '12
13 december '12
4 min

Column: Over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van payroll

Er is de nodige discussie over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en payrolling. Er zijn zelfs geluiden vanuit linkse politici en enkele vakbonden dat payrolling onwenselijk is en onmogelijk gemaakt dient te worden. Laat ik maar met de deur in huis vallen; payroll 'verbieden' is mijn inziens niet alleen onverstandig en praktisch onuitvoerbaar, het is bovenal onverantwoordelijk.

Ten eerste laten we daarmee ondernemers en organisaties die gebruik maken van deze vorm van dienstverlening in de kou staan in deze turbulente tijden. De groei in de vraag naar payroll-dienstverlening vanuit uiteenlopende sectoren heeft verschillende redenen en oorzaken. De kleine ondernemer, die gewoonweg niet in staat is om de verantwoordelijkheden als werkgever adequaat uit te voeren en te dragen. De school, zorginstelling en de overheidsorganisatie, die als gevolg van marktwerking, krimpende budgetten en fluctuaties in de vraag naar hun diensten steeds sneller en beter moet kunnen mee-ademen met de wereld om zich heen. De ondernemer die snel moet kunnen schakelen in tijden van piek en ziek.

Of de overweging nou ontzorging, strategisch financiële personeelsplanning, administratieve lastenverlichting of flexibilisering is; het zijn valide overwegingen van organisaties en ondernemers. Payroll is voor hen geen doel op zich, maar een legitiem instrument dat een bijdrage kan leveren aan de HRM-uitdagingen waar ze voor staan. Het kan zijn dat er bij sommige mensen, voornamelijk ideologische en/of gevoelsmatige, bezwaren zijn tegen het instrument ‘payroll’. Maar sinds wanneer is het ‘zomaar’ verbieden van een legitiem instrument een oplossing  voor de onderliggende problematiek die ervaren wordt door ondernemers en organisaties? Welke goede, werkbare en gereguleerde alternatieven komen daarvoor in de plaats?

Ten tweede: medewerkers worden hier de dupe van. Zij zijn niet gebaat bij grote onrust bij hun payroll-werkgevers en inlenende organisaties over het voortbestaan van payroll. Het verbieden of onmogelijk maken van payroll zorgt onherroepelijk voor een golf van faillissementen bij payrollorganisaties, uitzendorganisaties en inlenende organisaties. Hierdoor komen niet alleen de vele banen van de medewerkers en toeleveranciers van de payrollorganisaties op de tocht te staan, maar zeker ook die van de honderdduizenden payroll-medewerkers die werkzaam zijn via payrollorganisaties en circa de helft van alle uitzendorganisaties. Dat zijn echte mensen, met echte volwaardige banen die in de waagschaal gezet worden. Zover gaan we het toch echt niet laten komen met z’n allen in een tijd waarin iedere baan telt?

Zoals in iedere sector zijn er goede en slechte voorbeelden. Die negatieve incidenten moet je aanpakken en die goede voorbeelden moet je koesteren en uitbouwen. In het belang van onze sector en alle mensen en payroll-medewerkers die daarin werkzaam zijn en daarvan afhankelijk zijn. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons, de werkgevers van de payroll-sector. Door iedere dag met hart en ziel bezig te zijn met het worden, zijn en blijven van een professioneel en goed werkgever voor onze payroll-medewerkers. Uit recentelijk door TNS Nipo uitgevoerd onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek geven circa 1000 payroll-medewerkers van Driessen HRM_Payroll ons een gemiddeld rapportcijfer van een dikke 7,5 voor de wijze waarop wij onze rol als werkgever richting hen invullen. Een heel mooi cijfer voor een MTO, met natuurlijk nog ruimte tot verbetering. Wij nemen onze verantwoordelijkheid dus.

Maar die verantwoordelijkheid ligt net zozeer bij politiek en de werknemersorganisaties. Door samen richting te geven aan de ontwikkeling van de sector en de verdere verbetering van de dienstverlening aan en de positie van de payroll-medewerkers. Onze deur staat open voor de politiek en werknemersorganisaties en wij zien er naar uit om constructief samen te werken aan de verdere professionalisering, regulering en optimalisatie van payrolling als een uitstekende, betrouwbare en eigentijdse vorm van ‘Goed Werkgeverschap’.

Drs. Jeroen Driessen
jeroen.driessen@driessen.nl

directeur Driessen HRM_Payroll

Jeroen Driessen
Chief Executive Officer (CEO) Driessen Groep

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.