Artikel
12 jan '17
12 januari '17
2 min

CBS verwacht een AOW-leeftijd van 69,5 jaar in 2040

Uit de nieuwste bevolkingsprognose van CBS komt een AOW-leeftijd van bijna 70 in 2040 naar voren. De gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen stijgt volgens CBS met drie jaar tussen nu en 2040. Ook blijft de verhouding tussen het aantal werkenden en AOW’ers dalen richting 2040.

Eind oktober 2016 maakte de overheid bekend dat de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden wordt in 2022. Dit was gebaseerd op een nieuwe raming van CBS van de gemiddelde levensverwachting. Sinds 2012 is de AOW-leeftijd automatisch gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Volgens de wet moet de overheid een verhoging van de AOW-leeftijd vijf jaar voor inwerkingtreding bekend maken. Vandaar dat dit eind oktober gebeurde.

AOW-leeftijd in 2040

Vanaf 2022 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs met drie maanden omhoog op basis van de prognose voor de levensverwachting van 65-jarigen. Volgens de huidige prognose van CBS blijft deze de komende decennia stijgen. Verandert de wetgeving niet dan is bij de huidige prognose de AOW-leeftijd 69 jaar en zes maanden in 2040.

Steeds meer AOW’ers

Uit de prognose van CBS blijkt verder dat Nederland in 2040 3,9 miljoen inwoners met de AOW-gerechtigde leeftijd heeft. Dat is bijna 30 procent meer dan nu. CBS houdt hierbij rekening met de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. In 2040 zijn er volgens CBS 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd. Dat betekent dat er in 2040 dus 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke tien AOW’ers zijn. De huidige verhouding is bijna 33 op de 10. In 1956 waren er nog 64 werkenden per tien AOW’ers.

Stijgende levensverwachting

Met de huidige volksgezondheid en medische technologie leven 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar. Dit is ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) tot stand kwam. CBS verwacht dat 65-jarigen in 2040 een levensverwachting hebben van 22,8 jaar.

Bron: CBS

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.