Artikel
13 mei '14
13 mei '14
2 min

CAO VO overtuigend gesteund door leden VO-raad

De VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben op 15 april 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ruim 100.000 medewerkers in het voortgezet onderwijs. De leden van de VO-raad hebben inmiddels met ruime meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Leden VO-raad en bonden
De leden van de VO-raad konden tot 9 mei jl. hun stem uitbrengen via een digitale stemming. 83% van de leden heeft daarbij een geldige stem uitgebracht, waarvan 84% positief is. Ook de bonden hebben het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorgelegd aan hun achterban. De stemming daar is echter nog niet afgerond. Partijen zullen elkaar uiterlijk 20 mei a.s. melden of hun achterban akkoord gaat. Op dat moment wordt definitief duidelijk of het onderhandelaarsakkoord omgezet zal worden in een nieuwe CAO VO. Deze cao zou dan per 1 augustus 2014 van kracht worden. De cao heeft een looptijd van 1 jaar.

Loonsverhoging en BAPO
In het onderhandelaarsakkoord is onder meer ruimte opgenomen voor een loonsverhoging van tenminste 1,2%. Ook is afgesproken dat de huidige seniorenregeling (BAPO) komt te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor alle medewerkers, die hen in staat stelt keuzes te maken die passen bij hun levensfase en persoonlijke situatie. Ook is daarin ruimte voor werkdrukverlaging.

Professionalisering
Daarnaast is er in het akkoord veel aandacht voor professionalisering van werknemers. Zo krijgen docenten een vrij te besteden jaarlijks basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van hun normjaartaak en 600 euro. Het entreerecht zal nog een jaar in stand blijven, maar komt daarna te vervallen. Met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord worden de investeringen van 148 miljoen euro die het kabinet de komende jaren in het onderwijs wil doen, veiliggesteld.

Extra: bijeenkomst update CAO VO
Met een nieuwe CAO, komen er ook nieuwe regels en voorschriften. Driessen HRM nodigt u van harte uit voor een speciale kennisupdate over de nieuwe CAO VO. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 juni 2014 op ons hoofdkantoor in Helmond en woensdag 11 juni 2014 op onze nieuwe locatie in Amsterdam. Meer informatie: www.driessen.nl/caovo

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.