Artikel
2 aug '13
2 augustus '13
3 min

Bouwstenen voor het ideale team

Teamwork is belangrijk om een organisatie te laten slagen. Maar hoe zorg je voor het ideale team? Een aantal individuen bij elkaar zetten en dat een team noemen is namelijk niet voldoende voor een goed functionerend team. 

Om een team goed te laten functioneren moet er aan gewerkt worden. Er moet rekening worden gehouden met psychologische processen. Hoewel ieder team anders is, zijn er zeker universele principes die voor ieder team gelden. Jeremy Dean, eigenaar en auteur PsyBlog, geeft aan wat psychologen ontdekt hebben op dit gebied:

1.     Geef prioriteit aan sociale vaardigheden
Het samenstellen van het ideale team komt niet neer op het bij elkaar zetten van de slimste medewerkers van de organisatie. Uit diverse onderzoeken, waaronder een onderzoek van Woolley et al. (2010), is gebleken dat intelligentie geen goede voorspeller is van goed functionerende teams. Het draait dus om sociale dynamiek. Wie luistert er? Wie geeft opbouwende kritiek? Goede teams hebben goede sociale vaardigheden.

2.     Zorg voor een gemengd team
Het onderzoek geconcludeerde tevens dat gemengde teams, met mannen en vrouwen, beter functioneren dan teams waar alleen mannen in zaten. Teams met enkel vrouwen is ook niet goed volgens onderzoek van Sander Hoogendoorn (2011), dus zorg voor een gemengd team.

3.     Zorg voor vertrouwen
Samenwerken is lastig als je elkaar niet vertrouwt. Om effectief en goed te kunnen functioneren richting anderen moet een team betrouwbaar overkomen. Je doet (liever) geen zaken met teams of organisaties die je niet vertrouwt. Wanneer één iemand niet betrouwbaar overkomt, kan dit het functioneren van de andere teamleden beïnvloeden of verpesten.

4.     Gebruik humor
Professor William Hampes concludeert in een studie dat mensen met meer gevoel voor humor door anderen als betrouwbaarder worden gezien. Humor kan een signaal zijn dat teamleden het goed met elkaar kunnen vinden. Door humor wordt stress verminderd, zijn mensen creatiever, wordt effectiever gecommuniceerd en worden teams hechter.

5.     Mix extravert en introvert
We denken vaak dat extraverte mensen betere teamspelers zijn, zij bewegen zich makkelijker in teams, communiceren makkelijker met anderen. Introverte mensen zijn nodig voor een juiste balans in het team. Over het algemeen, als een team zich ontwikkelt, presteren extraverten minder goed en introverten beter dan verwacht.

6.     Bepaal doelstellingen
Een van de grootste belemmeringen om een team optimaal te laten functioneren is het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Bepaal de doelstellingen en zorg ervoor dat het duidelijk is hoe deze doelstellingen behaald moeten worden. Teamleden weten regelmatig niet wat er van hen verwacht wordt. Als de rolverdeling niet duidelijk is functioneert een team niet.

7.     Bepaal de rolverdeling
Teamleden weten regelmatig niet wat er van hen verwacht wordt. Als de rolverdeling niet duidelijk is functioneert een team niet.

8.     Vertel het verhaal
Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Er moet een kader worden geschetst om effectief samen te kunnen werken. Psychologen bestempelen deze ‘verhalen’ als mentale modellen. Mensen gebruiken mentale modellen om de wereld om hen heen te structureren en om richting te geven aan hun handelen. Als de mentale modellen van leden overeenkomen presteren ze dus beter

9.     Communiceer!
In een complexe omgeving komt informatie vaak uit verschillende bronnen. Wie weet welke informatie belangrijk is? Goed presterende teams communiceren helder over de meest belangrijke informatie, nog voordat om die informatie gevraagd is.

10.  Leiderschap
Goede leiders zorgen ervoor dat skills als motivatie, het verdelen van taken en een goede probleemanalyse worden ontwikkeld en in voldoende mate aanwezig zijn in een team. Zij zorgen voor de juiste mix van mensen in het team, moedigen communicatie aan, vertellen ‘het juiste’ verhaal en gebruiken humor om vertrouwen op te bouwen.

Bron: P&O actueel, PsyBlog

Lieke Jansen
Hoofdredacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.