Artikel
2 nov '17
2 november '17
4 min

Betrek je medewerkers door niet langer hun problemen op te lossen

Het lijkt heel mooi om medewerkers te hebben die precies doen wat je zegt. Maar je krijgt nooit een excellente organisatie met mensen die alleen actie ondernemen als dat moet. Er zijn echter manieren waarop je medewerkers wel enthousiast kunt laten werken.

Lang niet iedere werknemer gaat ’s ochtends fluitend naar het werk. Slechts 15 procent van alle werknemers op deze aarde voelt zich volgens Gallup’s Global Employee Engagement Survey echt betrokken bij het werk. Daarbij voelt zelfs 24 procent zich ‘actief niet-betrokken’.

Betrokkenheid essentieel

Dat is slecht nieuws voor werkgevers, want betrokkenheid van werknemers is essentieel om organisaties goed te laten presteren. Philip Holt benadrukt dit in zijn boek ‘Leidinggeven aan Lean Transformaties’. Voor de beste producten of diensten zijn getalenteerde medewerkers nodig die zich helemaal in willen spannen om dat te bereiken.

Afhankelijkheidscultuur

Hoe maak en houd je medewerkers nu betrokken en enthousiast? Dat doe je zeker niet als sturende, alwetende leider. Als je daarvoor kiest, zorg je voor een afhankelijkheidscultuur. Je medewerkers ondernemen niets als jij niets doet en er is geen uitdaging om extra te presteren. Zo maak je geen gebruik van hun talenten om je organisatie, producten of diensten te verbeteren. Alleen de meest dringende problemen worden afgehandeld en de belangrijkste bijna nooit.

Vier leiderschapsstijlen

Volgens Holt moet een leider voor een excellent presterend team vier leiderschapsstijlen combineren. De belangrijkste daarvan is coachend leiderschap. Daarnaast is er activistisch leiderschap, waarbij de manager zelf het goede voorbeeld geeft. Een derde leiderschapsstijl is zichtbaar leiderschap, waarbij de manager op de werkvloer aanwezig is en weet wat daar gebeurt. Het ‘mosquito-leiderschap’ tenslotte, is de kunst om ook invloed uit te oefenen als je er zelf niet bent.

Sparringpartners

Leiders die deze vier stijlen combineren, zien hun medewerkers als sparringpartners in plaats van als onderdanen. Ze stimuleren hun medewerkers om zelf aan de slag te gaan met problemen. De medewerkers krijgen geen kant en klare oplossing. Ze zoeken met hun eigen kennis, intelligentie en ervaring naar een oplossing.

Zichtbaar zijn

Het is daarbij belangrijk dat je als leider zichtbaar bent. Je doet er daarom goed aan om dagelijks aanwezig te zijn in het hart van je organisatie en zo te weten wat er speelt. Vraag mensen hoe het gaat, observeer en help waar mogelijk een handje mee. Laat het initiatief echter vooral bij je mensen. Zij kunnen elkaars werkzaamheden beoordelen en bedenken wat beter kan.

Controle van het proces

Met zo’n ‘gelaagde audit’ van het proces zorg je voor meer oplossingen van problemen en vergroot je de betrokkenheid van de medewerkers. Het is daarvoor essentieel dat iedereen weet en ervaart dat de controle zich niet op hen maar op het proces richt.

Sterviolist

Voor The Washington Post speelde een sterviolist een dag in een metrostation. Hetzelfde publiek dat honderden dollars had betaald om hem in de concertzaal te horen, liep hem nu gehaast voorbij. Hij haalde die dag een schamele 37 dollar op. Holt gebruikt dit verhaal om aan te tonen hoe belangrijk het is dat mensen naar je luisteren. Al is het nog zo goed wat je zegt, je bereikt niets als niemand luistert. Dat geldt voor leiders naar hun medewerkers toe, maar ook andersom. Het is essentieel dat je gehoord wordt om je werk zinvol te maken.

Sensitief zijn

Mensen kunnen in hun werk goed opschieten met bepaalde collega’s en minder met andere. Als teamleider moet je dat goed kunnen oppakken en sensitief zijn voor wat speelt in je team.

Eigen oplossingen

Een aandachtspunt is verder dat je luistert naar de vragen en problemen van je medewerkers, maar niet meteen met een oplossing komt. Als je steeds problemen oplost, leren medewerkers zelf niets. Laat het aan hen over wat ze zelf kunnen en waarvoor ze een beroep op jou doen. Maak ze daarnaast duidelijk hoe hun werk klanten en andere belanghebbenden beïnvloedt. Daarmee ervaren de medewerkers dat hun werk ertoe doet.

Concrete stappen

Tot slot is het belangrijk dat je duidelijk maakt waar je naar toe wilt. Verdeel dat onder in kleinere stappen en geef concreet aan wat nodig is om die te bereiken. Zo ziet iedere medewerker wat hij of zij moet doen om het doel te bereiken.

 

Bron: Management Team

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.