Artikel
27 nov '12
27 november '12
2 min

Beloningsgrens topinkomens onderwijs

Vanaf 1 januari 2013 mogen bestuurders in het onderwijs en andere semipublieke sectoren nog maximaal 130% van een ministersalaris verdienen. De Eerste Kamer heeft op 13 november de wet die dit regelt (Wet Normering Topinkomens) aangenomen. Het kabinet Rutte II heeft inmiddels aangekondigd de grens verder te willen terugbrengen naar 100% van een ministersalaris.

Wet normering topinkomens

De Wet Normering Topinkomens legt het beloningsplafond nu vast op 130% van het ministersalaris, wat neerkomt op 179.000 euro bruto. Komt het salaris boven deze grens, dan wordt dit teruggevorderd. De wet heeft een lange voorgeschiedenis. Na 10 jaar is hij aangenomen door de Eerste Kamer, die stelde ‘doordrongen te zijn van de regelmatig terugkerende maatschappelijke ophef over bovenmatige beloningen in het onderwijs’.

Sommige politieke partijen in de Eerste Kamer toonden zich kritisch over de wet. Zo vond de ChristenUnie dat ook best een stevigere sanctie had mogen gelden dan terugvordering. Minister Plasterk benadrukte echter uit te gaan van de goede intenties van bestuurders en raden van toezicht. ‘We hebben het niet over wildwest-instellingen die willens en wetens deze wet aan de laars zullen lappen.” Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WNT heeft de sector al rekening gehouden met de aangekondigde norm. De huidige cao voor bestuurders (incl. bezoldigingsbijlage) voldoet reeds aan deze norm.

Verdere aanscherping wet

In het regeerakkoord kondigt het kabinet Rutte II aan de inkomensgrens verder te willen terugbrengen tot 100% van een ministersalaris. Dit zou moeten gelden voor alle werknemers in de semipublieke sectoren, dus niet alleen voor bestuurders. Het is nog niet bekend wanneer dit nieuwe voorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld. Eerst moet de minister een wetswijzigingsvoorstel maken, wat normaal gesproken een tijdrovende procedure is.

Bron: VO-raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.