Artikel
1 aug '16
1 augustus '16
3 min

Bedrijfsongevallen: voorkomen is beter dan genezen

Veiligheid hoort een vanzelfsprekendheid te zijn op de werkvloer, maar helaas zit een ongeval vaak in een klein hoekje en kan het toch mis gaan. Bedrijfsongevallen komen dan ook nog steeds op grote schaal voor. Vaak lijken ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures alleen maar lastig, net als persoonlijke beschermingsmiddelen die de bewegingsvrijheid beperken. Maar toch zijn teveel ongevallen een gevolg van het niet naleven van veiligheidsmaatregelen en hadden ze dus voorkomen kunnen worden.

Inspectie SZW

Gevaarlijk werk is een belangrijk aandachtsgebied van de Inspectie SZW (voorheen ‘de Arbeidsinspectie’). Elke dag gaan daarom ruim 200 arbeidsinspecteurs op pad om werkend Nederland te controleren op de naleving van de arbowetgeving. Om waar nodig te handhaven en zo bij te dragen aan veilig en gezond werken voor alle werknemers. Bedrijfsongevallen moeten altijd bij de Inspectie SZW worden gemeld als er sprake is van een dodelijke afloop, ziekenhuisopname binnen 24 uur of blijvend letsel. De inspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en met welke maatregelen toekomstige ongevallen voorkomen kunnen worden. Bij maar liefst twee derde van de ongevallen is sprake van een causaal verband tussen het ontstaan van het ongeval en een overtreding van de Arbowet. Achteraf gezien blijken veel ongevallen te voorkomen geweest, soms zelfs met eenvoudige maatregelen.

Top 5 oorzaken bedrijfsongeval

Een valpartij is de grootste categorie bedrijfsongevallen, maar liefst 24% van de incidenten. Niet alleen bij werken op hoogte, maar juist bij minder hoogdravende werkzaamheden zoals door het gat voor de deur van een nieuwbouwhuis of een niet opgeruimde arbeidsplaats. Bedrijfsongevallen vinden verder in veel gevallen plaats door contact met bewegende delen van een machine, vallende objecten, beknelling en aanrijding door een voertuig.

Maak veilig gedrag bespreekbaar

Het is belangrijk dat direct leidinggevenden zich ervan bewust zijn dat zij met hun voorbeeldgedrag in de dagelijkse praktijk invloed hebben op hoe er binnen een organisatie wordt omgegaan met elkaar én met veiligheid. Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn om de arbeidsplaats opgeruimd te houden en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Ook andere preventieve aspecten moeten natuurlijk in orde zijn, zoals voldoende voorlichting/instructie en een volledige actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Koppel jong en oud aan elkaar: Werkbuddies

Opvallend is het grote aandeel jongeren (15- tot 24-jarigen) dat te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Jaarlijks worden gemiddeld 19.000 jongeren behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis na een arbeidsongeval. Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen is gemiddeld 600 en gemiddeld 8 jongeren overlijden jaarlijks door een arbeidsongeval. Terwijl het aandeel 45- tot 55-jarigen binnen onze beroepsbevolking het grootst is, blijken jongeren door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer te zijn.

Een doeltreffende oplossing werd oorspronkelijk gelanceerd in de metaalbranche: de campagne Werkbuddies. Door jonge nieuwe werknemers te koppelen aan meer ervaren collega’s wordt de veiligheid op de werkvloer verhoogd. Ook voor flexwerkers of uitzendkrachten is dit overigens een nuttige aanpak. 2 collega’s die op elkaar letten en van elkaar leren, dat is het idee achter de campagne, die intussen ook beschikbaar is voor de bouw, transport en logistiek, de horeca en andere sectoren.

Genoeg aanknopingspunten dus om veiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken en het aantal bedrijfsongevallen hopelijk te verminderen!

Bron: Inspectie SZW en Werkbuddies

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.