Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Artikel/ 7 juni 2018

Akkoord bereikt over nieuwe cao primair onderwijs

leerkracht

Het basisonderwijs heeft een nieuwe cao. Woensdagavond 6 juni bereikten werkgevers en werknemers een onderhandelaarsakkoord.

De sociale partners willen dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Het kabinet heeft onder druk van de acties 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen, maar leraren komen in nieuwe, fors hogere salarisschalen.

Naast de hogere schalen komt er per 1 september 2018 ook een algemene loonsverhoging van 2,5 procent. Verder krijgen alle basisschoolleraren in oktober een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris en een eenmalige uitkering van 750 euro, naar rato van de aanstelling.

De cao loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid genomen om de beschikbare gelden direct in te zetten. De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen.

Bronnen: NRC, PO-Raad

Deel deze pagina