Artikel
31 okt '12
31 oktober '12
1 min

Akkoord aanbeste­dingswet bereikt

Op dinsdag 30 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe aanbestedingswet. Dit is een belangrijke stap om de wet op 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Het aanbestedingstraject wordt eenvoudiger en transparanter. Het midden- en kleinbedrijf krijgt bovendien meer kansen op opdrachten in de nieuwe aanbestedingswet. Opdrachten mogen niet langer geclusterd worden, er mogen geen onredelijke contractvoorwaarden gesteld worden en de aanbestedingsregels zijn vereenvoudigd. Bovendien wordt er een commissie opgericht waar ondernemers terechtkunnen met klachten over een aanbesteding.

Een organisatie die ruim ervaring had opgedaan met het bouwen van bruggen kon onder de  oude aanbestedingswet bijvoorbeeld niet inschrijven op opdrachten voor het bouwen van een viaduct. Dit werd namelijk niet als ervaring met een vergelijkbare opdracht geclassificeerd.  In de nieuwe aanbestedingswet gaat het om ervaring met bouwprojecten. Ook kost het inschrijven op aanbestedingen onder de nieuwe aanbestedingswet minder tijd en moeite. Digitalisering van het gehele aanbestedingstraject, standaardverklaringen en het indienen van de officiële bewijsstukken na gunning levert ondernemers aanzienlijke besparingen op.

Daarnaast profiteert ook de consument van de nieuwe aanbestedingswet. Meer concurrentie betekent namelijk scherpere tarieven en hogere kwaliteit.

Bron: www.rijksoverheid.nl