Artikel
18 dec '14
18 december '14
2 min

AFM scherpt eisen aan voor informatie over pensionering

Na onderzoek heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de normen verduidelijkt voor informatie aan pensioendeelnemers rondom pensionering. Het moet om duidelijke en begrijpelijke informatie gaan die pensioenuitvoerders tijdig aan hun deelnemers verstrekken.

De AFM heeft de verduidelijkte normen opgenomen in een zienswijze die ze in een rapport met de pensioensector heeft gedeeld. Tot nu toe konden pensioenuitvoerders zelf bepalen wanneer, in welke vorm en met welke inhoud ze uitkeringsinformatie gaven aan deelnemers.

Effectieve uitkeringsinformatie

In het document ‘Effectieve uitkeringsinformatie op hoofdlijnen’ staan minimumeisen en aanbevelingen van de AFM. De toezichthouder geeft onder andere aan dat het in het belang is van pensioengerechtigden dat pensioenuitvoerders hen tijdig informeren over hun aanstaande pensionering. Zo kunnen zij weloverwogen keuzes maken. Ook moeten pensioenuitvoerders aan pensioengerechtigden inzicht geven in de (financiële) gevolgen van hun keuzes op de definitieve pensioenuitkering.

Handvat

De AFM wijst pensioenuitvoerders verder op het geven van, voor (bijna) gepensioneerden, relevante informatie zoals hoe om te gaan met wijzigingen. Daarnaast behandelt de AFM in ‘Effectieve uitkeringsinformatie op hoofdlijnen’ minimumeisen voor informatieverstrekking rond afkoop en herziening van eerder ingegaan pensioen. De toezichthouder benadrukt dat het document pensioenuitvoerders een handvat biedt voor het (verder) verbeteren van hun uitkeringsinformatie.

Dertig pensioenfondsen onderzocht

De AFM onderzocht het verstrekken van informatie aan pensioengerechtigden bij ingang van hun pensioen. Bij 30 pensioenfondsen (zo’n 10 procent van het aantal actieve pensioenfondsen) bestudeerde de toezichthouder in totaal 153 dossiers. Op het gebied van duidelijkheid en begrijpelijkheid voldeed 10 procent volledig (‘goed’) en scoorde 47 procent ‘voldoende’. Bij 20 procent is er volgens de AFM reden tot zorg. Ze kunnen de informatie begrijpelijker, duidelijker en ook vollediger verstrekken. Op het gebied van tijdigheid scoren de meeste onderzochte pensioenfondsen ‘goed’ tot ‘voldoende’.

Goede afspraken nodig

Als pensioenuitvoerders vooraf de doelgroep toetsen op begrijpelijkheid, duidelijkheid en volledigheid kan dat ervoor zorgen dat ze de deelnemer zo optimaal mogelijk informeren. Het is volgens de AFM essentieel om goede afspraken te maken met bijvoorbeeld werkgevers, zodat pensioenuitvoerders de noodzakelijke gegevens tijdig kunnen verwerken. De AFM vindt harmonisatie van informatie rondom pensionering wenselijk ter vergroting van de herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid. De toezichthouder verwacht van de sector dat deze onderzoek naar de haalbaarheid hiervan doet. In 2016 onderzoekt de AFM opnieuw hoe pensioenuitvoerders pensioengerechtigden informeren over hun pensionering.

Bron: AFM

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.