Artikel
20 feb '18
20 februari '18
2 min

Advies voor simpeler en door overheid betaald ouderschapsverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dat de regelingen voor verlof rond de geboorte van een kind eenvoudiger en beter moeten. Hiervoor moeten de verschillende verlofregelingen worden samengevoegd. Ook zouden beide ouders zes weken betaald verlof moeten krijgen.

Iedere verlofvorm voor ouders heeft nu eigen voorwaarden en een eigen financieringswijze. Het advies van de SER is daarom om het ouderschapsverlof, het kraamverlof en het partnerverlof samen te voegen. Daarbij pleit de adviesraad voor een wettelijke betaling van het ouderschapsverlof, omdat de vernieuwing niet mag zorgen voor lastenverzwaring bij werkgevers.

Slecht voor arbeidsparticipatie vrouwen

Verder adviseert de raad als vervolgstap het betaalde ouderschapsverlof uit te breiden naar moeders, die nu recht hebben op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daardoor kunnen beide ouders minder gaan werken nadat hun kind geboren is. Voor het nieuwe ouderschapsverlof kunnen de vader en moeder 26 keer hun wekelijkse werkuren gebruiken. De SER concludeert dat het huidige onbetaalde ouderschapsverlof een beperkend effect heeft op de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Aandacht voor arbeids- en zorgpatronen

Voor een betere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen is het volgens de SER belangrijk om betaald verlof vooral in het eerste half jaar na de bevalling te stimuleren. De adviesraad stelt dat het een periode is waarin ouders kiezen voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen. Deze blijven in de verdere loopbaan vaak bestaan.

Minister volgt SER niet

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat hij snel met een nieuw voorstel komt voor het ouderschapsverlof. Hij zei daarbij de SER niet te volgen. Koolmees werkt aan een regeling waarbij de partner een week 100 procent doorbetaald krijgt en vijf weken 70 procent. De minister vindt het grootste probleem van het SER-voorstel dat de overheid het verlof betaalt. Volgens hem moeten werkgevers en werknemers de regeling financieren.

Partnerverlof langer betaald

Partners kunnen nu aanspraak maken op twee betaalde vrije dagen na de geboorte. Het kabinet gaf in het regeerakkoord aan dit partnerverlof volgend jaar te verruimen tot vijf doorbetaalde dagen. Daarnaast zou de partner vanaf 1 juli 2020 vijf weken thuis kunnen blijven met behoud van 70 procent van het dagloon.

Bronnen: NU.nl, SER

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.