Artikel
17 feb '16
17 februari '16
1 min

Aanvragen VOG duurder per 1 maart 2016

Per 1 maart gaat het tarief voor een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) omhoog. Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag moet blijken dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een bepaalde taak. Het aanvragen van een VOG via de gemeente stijgt vanaf 1 maart van € 30,05 naar € 41,35 en voor digitale aanvragen van € 24,55 naar € 33,85.

Vanaf 1 januari 2016 zijn het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob en de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) al in prijs gestegen. De verhogingen zijn het gevolg van de wens om de screeningsproducten die vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden aangeboden gezamenlijk meer kostendekkend te maken. De tarieven zijn al tien jaar of langer niet meer verhoogd. Overheid, bedrijfsleven en burgers krijgen te maken met de verhoging.

Vrijwilligers die met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen gratis een VOG aanvragen. Deze regeling zal worden gehandhaafd en structureel geborgd. Dit verklaart een deel van de tariefsverhoging, aldus Justis.

Bron: Justis, VNG