Artikel
13 nov '14
13 november '14
2 min

Aanstellingskeuringen: weet u hoe het zit?

Voor sommige functies zijn bepaalde medische eisen noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. De Wet op de Medische Keuringen (WMK) staat daarom bijvoorbeeld toe een ogentest uit te voeren bij een buschauffeur of piloot voordat hij de baan krijgt. Maar in veel gevallen zijn medische keuringen ofwel aanstellingskeuringen in Nederland verboden. De Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoekt momenteel hoe goed werkgevers bekend zijn met de regels rond aanstellingskeuringen.

Meer verantwoordelijkheid werkgevers

Werkgevers krijgen de laatste jaren steeds meer te maken met de gevolgen van arbeidsongeschikte medewerkers, zoals een langere doorbetalingsplicht, meer re-integratieverplichtingen en differentiatie van verzekeringspremies. Logisch dat soms de verleiding aanwezig is om aanstellingskeuringen uit te voeren, voordat een arbeidsovereenkomst aangegaan wordt.

Onderzoek rondom aanstellingskeuringen

Op de website van werkgeversorganisatie AWVN heeft de SER een enquêteformulier gezet dat werkgevers tot 16 november in kunnen vullen. Met de resultaten van dit onderzoek hoopt de SER-Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de dienstverlening te verbeteren. De SER-commissie is bedoeld om problemen rondom de uitvoering van de Wet op de Medische Keuringen te signaleren en klachten daarover te behandelen.

Onderzoek naar ‘medische vragen’ in psychologische test

De SER-commissie gaf onlangs aan zich ook te gaan buigen over de vraag of selectiepsychologen tijdens een assessment naar medische informatie van een sollicitant vragen. Vragen stellen met een medisch karakter is in psychologisch onderzoek volgens de WMK namelijk niet toegestaan. Met name kwetsbare groepen – zoals kandidaten met gedragsproblemen als ADHD, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS – kunnen zo door onwetendheid zelf medische informatie verstrekken die zich tegen hen kan keren in het psychologisch onderzoek, en dus in de sollicitatieprocedure. Daarmee komt niet alleen een psycholoog voor de vraag te staan hoe hij met deze informatie moet omgaan, maar drijft ook de vraag boven hoe de wet deze situatie beoordeelt.

Bron: PW De Gids

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.