Artikel
8 jul '15
8 juli '15
3 min

Aanpak lerarentekort verbetert ook kwaliteit onderwijs

Tientallen scholen konden de afgelopen jaren extra middelen gebruiken om maatregelen te testen voor aanpak van het dreigende lerarentekort. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat sommige maatregelen ook de onderwijskwaliteit kunnen verbeteren.

Onderwijs op maat op basisscholen zorgt bijvoorbeeld voor hogere leerprestaties van leerlingen en meer tevreden ouders. In het voortgezet onderwijs leidt het maatwerk tot het beter hanteren van een lerarentekort. Een succesfactor voor de projecten is dat leraren zelf dragers zijn van de vernieuwing.

Subsidieregeling

Van 2011 tot en met 2014 konden scholen deelnemen aan de subsidieregeling InnovatieImpuls Onderwijs. Hiermee konden ze met innovatieve werkwijzen het destijds verwachte lerarentekort aanpakken, zonder dat dit de onderwijskwaliteit verminderde of de werkdruk verhoogde. Bijna 150 scholen deden eraan mee.

Innovatieconcepten

Scholen zetten zelf vijf innovatieconcepten op met maatregelen voor een andere inrichting van de schoolorganisatie, functiedifferentiatie en/of de inzet van ICT. Digitaal onderwijs had bij bijna alle experimenten een belangrijke, ondersteunende rol. De effecten van de innovatieve maatregelen zijn wetenschappelijk gemeten met controlescholen en experimentscholen. Een onderzoeksteam was de gehele looptijd bij de projecten betrokken.

Efficiëntiewinst

Uit de experimenten blijkt dat innovaties kunnen zorgen voor efficiëntiewinst en een toename van de onderwijskwaliteit, als ze aan de juiste voorwaarden voldoen.

Units

Bij het innovatieconcept SlimFit in het basisonderwijs worden bijvoorbeeld reguliere jaarklassen vervangen door ‘units’ van zeventig tot negentig leerlingen. Binnen zo’n unit draagt een breed team van leraren, onderwijsondersteuners en specialisten samen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. SlimFit is een oplossing voor scholen in krimpgebieden en geeft flexibiliteit bij het verzorgen van goed passend onderwijs.

Lerarentekort

Drie van de vier innovatieconcepten In het voortgezet onderwijs kunnen een lerarentekort tegengaan. Bij de concepten Onderwijsteams, Videolessen en E-klas & PAL (Persoonlijke Assistent Leraar)-student kunnen leraren per contactuur aan meer leerlingen onderwijs geven zonder beperking van de onderwijskwaliteit of een hogere werkdruk. ‘Onderwijsteams’, waarbij leraren in teams lesgeven aan grotere groepen leerlingen, leidt zelfs tot hogere cijfers. Dat geldt ook voor ‘Leerlingen voor Leerlingen’, waarbij ouderejaarsleerlingen begeleid door een vakdocent en een mediaspecialist filmpjes voor onderbouwleerlingen maken met daarin antwoorden op veel gestelde vragen.

Innovatie loont

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt het goed dat er nu wetenschappelijk bewijs is dat innovatieve maatregelen lonen. “Door het anders organiseren van het onderwijs kunnen leraren beter aansluiten op de leerbehoeften en talenten van de leerlingen. Belangrijkste winst is natuurlijk dat leerlingen beter onderwijs krijgen.”

Ervaringen

Op www.innovatieimpulsonderwijs.nl kunnen scholen de ervaringen van de onderzoeksscholen bekijken. Ook kunnen zij via de site voor hun innovatieprocessen advies vragen aan ‘Innovatiebrigadiers’.

Bron: Rijksoverheid.nl


De krapte op de gehele arbeidsmarkt neemt toe. Maar met name in het onderwijs zijn de gevolgen voelbaar. Want zonder leerkrachten kan het onderwijs niet doorgaan. Driessen trekt samen met organisaties in het onderwijs op om het tekort aan leraren aan te pakken. Lees meer over deze oplossingen voor het lerarentekort.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.