Artikel
22 mei '14
22 mei '14
3 min

Aanpak beroepsziekte nummer 1: werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in Nederland. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar maatregelen nemen. Hij wil het probleem van werkstress verder bespreekbaar maken, aanpakken en extra laten controleren door de Inspectie SZW. De eerste twee jaar richt de aanpak zich vooral op werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s op de werkvloer.

Bespreekbaar maken
Minister Asscher wil dit onderwerp graag uit de taboesfeer halen: ‘Daar schamen werknemers zich voor. Maar de bekende uitspraak ‘van hard werken wordt niemand ziek’, klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn. Bijvoorbeeld dat je naast je werk ook de zorg op je kunt nemen voor een  familielid of vriend. En dat er op je werk geen sprake is van agressie, pesten en intimidatie. Ik wil dat het normaal wordt dat werkgevers en werknemers werkstress met elkaar bespreken en aanpakken’.

Campagne ‘Check je Werkstress’
In een brief aan de Tweede Kamer doet Asscher zijn plan uit de doeken om werkgerelateerde stress aan te pakken. Zo kondigt hij een landelijke Week van de Werkstress aan en gaat zijn ministerie bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers ideeën uitwisselen. Hij moedigt daarnaast aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. Ook lanceert hij de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’, om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer Hugo Borst en Leontien van Moorsel over hun ervaringen met werkstress.

Een mooie eerste tip!
Wilt u concreet aan de slag om werkstress te verminderen? Misschien heeft u ook iets aan deze tip. Een team wetenschappers van de Universiteit van Florida toonde aan dat stress gereduceerd wordt door het ervaren van minder negatieve gebeurtenissen, maar ook door het ervaren van meer positieve gebeurtenissen. Het stressniveau van medewerkers vermindert met 15% als hen gevraagd wordt om iedere dag tien minuten te besteden aan het opschrijven van drie positieve gebeurtenissen van de dag ervoor. Gebeurtenissen kunnen werkgerelateerd of privé zijn, klein of groot. Door medewerkers bewust te laten stilstaan bij hun positieve ervaringen worden belangrijke effecten bereikt op het stressniveau en de gezondheid van medewerkers, zo concluderen de onderzoekers.

Bron: Rijksoverheid en P&O Actueel

 

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.