Interview
3 mei '24
3 mei '24
4 min

“Aandacht voor vitaliteit geen extraatje, maar noodzaak”

Van bankier in Londen tot expert op het gebied van vitaliteit, Mikkel Hofstee heeft een indrukwekkend carrièrepad. Als oprichter van Lifeguard zet hij zich in om organisaties vitaler te maken. Daarnaast is hij sociaal betrokken als het gaat om mens en milieu. In dit interview delen we de visie van Mikkel op vitaliteit in organisaties en waarom het zo belangrijk is.

Kun je vertellen wat vitaliteit in organisaties precies inhoudt?

Vitaliteit op de werkvloer betekent dat het werk zo georganiseerd is, dat het bijdraagt aan de gezondheid van de medewerkers. Hier kijk je naar op verschillende niveaus: individueel, team, management en de hele organisatie. Het doel is om een omgeving te creëren waarin medewerkers niet alleen productiever zijn, maar ook loyaliteit tonen en daardoor langer in dienst blijven.”

Wat is het belangrijkste kenmerk van een vitale organisatie?

“Het draait allemaal om oprechte aandacht. Veel organisaties zeggen wel dat ze ‘iets aan vitaliteit doen’, maar vaak blijft het bij woorden. In een vitale organisatie praat je er niet alleen over, maar moeten medewerkers voelen dat ze belangrijk zijn.”

Bewegen organisaties volgens jou de goede kant op met hun vitaliteitsprogramma?

“Er is zeker een beweging, maar het risico bestaat dat vitaliteitsprogramma’s te arbeidsvoorwaardelijk worden. We moeten ervoor zorgen dat deze initiatieven echt geworteld zijn in de cultuur van de organisatie, en niet alleen maar een ‘leuk extraatje’, zoals pingpongtafels of fancy cappuccino’s.”

Kun je een voorbeeld geven van een succesvolle interventie?

“Bij de Marechaussee op Schiphol, hebben we gezamenlijk een programma genaamd ‘Boost’ opgezet. Dit zorgde voor meer eigenaarschap en betrokkenheid bij medewerkers, wat leidde tot minder verzuim. Ook bij het detentiecentrum in Rotterdam hebben we door middel van team coaching en het bevorderen van psychologische veiligheid het verzuim zien halveren.”

Hoe meet je de impact van deze programma’s?

“Meten is weten. We beginnen met vragenlijsten voor en na het programma en bieden regelmatige health checks aan. Belangrijk is dat de metingen niet eenmalig zijn; ze moeten periodiek herhaald worden om de continuïteit en de langetermijneffecten van de interventies te beoordelen. Alleen zo kun je echt bepalen of je vitaliteitsinitiatieven duurzaam zijn.”

Welke uitdagingen komen organisaties tegen bij het implementeren van vitaliteitsprogramma’s?

”De grootste uitdaging is vaak capaciteit en tijd. Organisaties proberen veel te doen, maar soms is het effectiever om bepaalde dingen juist niet te doen en bewust keuzes te maken.”

Hoe belangrijk is leiderschap in het bevorderen van vitaliteit?

“Dat is cruciaal. Wij maken vaak gebruik van het Job Demands-Resources (JD-R) model van Wilmar Schaufeli op stressoren en energiebronnen op het werk. Daar hebben wij het vermogen om te herstellen aan toegevoegd. Een leidinggevende heeft enorm veel impact op de energiebronnen bij medewerkers. Goed getrainde leidinggevenden gaan het goede gesprek aan, herkennen stresssignalen en weten wanneer en hoe ze met de bedrijfsarts of coaches in contact moeten zijn. Dit is van invloed op het verlagen van verzuim.”

Welke trends verwacht je in de toekomst op het gebied van vitaliteit in organisaties?

“We zullen meer learning platforms gaan zien waar vitaliteit onderdeel van wordt. De focus op mentale gezondheid zal alleen maar toenemen, gezien de maatschappelijke uitdagingen. Toch denk ik dat het symptoombestrijding blijft. We proberen mensen weerbaar te maken, maar dat moet ook altijd snel. Als de arbeidsmarkt niet verandert en krap blijft, dan verwacht ik dat het verzuim hoog blijft.”

Mag er volgens jou meer aandacht komen voor vitaliteit?

“Ja, want het is meer dan ooit nodig. Maar er is bijna geen tijd meer voor vitaliteit, alles moet snel. Net als dat er steeds minder ruimte is voor herstel. Ga als organisatie niet voor al te hoog gegrepen vitaliteitsinitiatieven, maar voor back to basic. Waarbij de vraag blijft: “Hoe draagt het werk bij aan jouw vitaliteit?”

Mikkel Hofstee schrijft op dit moment een whitepaper ‘Havermelk met tranen’ over mentale gezondheid in Nederland. Deze komt in het najaar van 2024 uit. Met zijn training ‘Oermens voor één dag’, probeert bij mensen in de cirkel van matigheid te krijgen. In het najaar start hij weer met de Jane Goodall lezingen ‘Ken Uzelf’ om geld op te halen voor haar stichting. Als we bezig zijn met duurzaamheid, moeten we volgens Mikkel ook kijken naar onze eigen duurzaamheid.

Lieke Jansen
Hoofdredacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 4

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.