Artikel
22 sep '15
22 september '15
3 min

1 op de 6 zzp’ers wil meer uren werken

Eén op de zes zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), 169.000 mensen, wil meer uren werken dan nu. Dit geldt vooral voor zzp’ers met een arbeidsduur van 12 tot 20 uur per week. Van de ruim 1 miljoen zzp’ers heeft drie kwart geen behoefte om de arbeidsduur te veranderen, slechts een klein deel – 8 procent – wil minder werken. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer zzp’ers

Het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren steeds verder toegenomen, van ruim 8 procent in 2003 tot ruim 12 procent in 2015. Dit zijn ruim 1 miljoen zzp’ers. Hoewel het werknemerschap nog altijd de boventoon voert, neemt het aandeel medewerkers in de beroepsbevolking wel steeds verder af. Het aandeel zelfstandigen met personeel (zmp’ers) bleef vrijwel gelijk.

Aandeel zzp’ers dat meer wil werken hoger dan aandeel medewerkers

Waar de arbeidsduur van medewerkers met een dienstverband veelal vastligt in arbeidscontracten, moet de zzp’er zelf voor werk en uren zorgen, die gedeclareerd kunnen worden bij een opdrachtgever. Door de economische crisis hadden zzp’ers minder inkomsten, minder werk en gaven ze vaker aan dat ze meer uren wilden maken. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) werken veelal in voltijd. Van hen wil maar een klein deel meer uren. Het aandeel medewerkers dat meer uren wil werken, ligt lager dan bij zzp’ers. Ruim 12 procent van de medewerkers wil meer uren werken. Dit aandeel is de laatste jaren toegenomen, maar minder dan bij de zzp’ers.

Vooral deeltijd zzp’er wil meer uren werken

Bijna de helft van de zzp’ers werkt in deeltijd. Dat is iets minder dan bij de medewerkers met een dienstverband. Van de zzp’ers met een arbeidsduur van 12 tot 20 uur wil 40 procent meer uren werken. Tien jaar geleden was dit nog een kwart. Ook zzp’ers met een baan van minder dan 12 uur per week willen relatief vaak meer werken. Weinig voltijd zzp’ers willen hun arbeidsduur veranderen. Zij maken doorgaans al lange werkweken.

Bijna 1 op de 5 hoogopgeleide zzp’ers wil meer uren werken

Over het algemeen zijn het vooral laag- en middelbaar opgeleiden die vaker meer uren willen werken. Bij zzp’ers zijn dit echter vooral de hoogopgeleiden. Bijna 20 procent van hen wilde meer uren werken. Vrouwen willen vaker meer uren maken dan mannen. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor zzp’ers en hangt vooral samen met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken. Jongeren willen vaker meer uren aan de slag dan ouderen. Zzp’ers die eigen arbeid aanbieden willen vaker meer uren werken dan zzp’ers die hoofdzakelijk producten verkopen, ook dit hangt samen met het gegeven dat de eerste groep vaker deeltijd werkt. Het is vooral in de dienstverlenende sectoren waar men meer uren zou willen werken. Dit geldt met name voor zzp’ers in de sector advies, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening.

 

Bron: CBS

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.