Artikel
5 aug '11
5 augustus '11
1 min

Zomervakantie voortgezet onderwijs (VO) van 7 naar 6 weken

Schoolvakanties worden deels door de overheid bepaald. De meeste vakanties kunnen scholen binnen de wettelijke regels zelf bepalen. Voor de zomervakantie gelden echter vastgestelde data en duur van de vakantie.  

Nieuwe wetgeving rondom schoolvakanties
In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel voor waarbij de huidige schoolvakantieregeling op de helling gaat. Bij het accepteren van het wetsvoorstel gaat het volgende gelden:

  • de data voor de Kerstvakantie en de meivakantie worden voortaan landelijk  bepaald. Er is geen sprake meer van adviesdata waar scholen van af mogen wijken;
  • voor de meivakantie geldt dat één week verplicht is (dezelfde week voor alle scholen in Nederland) en dat scholen naar wens maximaal één week aan toe mogen voegen;
  • de zomervakantie van het VO wordt verminderd van 7 naar 6 weken;
  • de enige schoolvakanties waarbij scholen af mogen wijken van de opgegeven data zijn de voorjaars- en herfstvakantie.

In totaal worden 9 weken schoolvakantie centraal vastgesteld.

Bron: Wetsvoorstel 32 640 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.

Driessen HRM Payroll