Artikel
18 apr '13
18 april '13
2 min

Ziekteverzuim: welk effect heeft de crisis?

Het ziekteverzuim in Nederland is in 2012 gedaald tot 4%, het laagste percentage sinds de metingen in 1998 begonnen. Een laag verzuim lijkt in economisch zware tijden een bekend fenomeen. Toch lijkt de crisis, door bijvoorbeeld stress op het werk en in de privésituatie, ook verzuim te bevorderen. Hoe verhouden deze gegevens zich eigenlijk ten opzichte van elkaar?

Afname verzuim door crisis
In de tien jaar voor het uitbreken van de kredietcrisis schommelde het verzuim in Nederland tussen 4,3% en 5,5%. In de crisisjaren 2008 en 2009 kwam het ziekteverzuim beduidend lager uit, op 4,1%. In 2010 en 2011 lag het verzuim op 4,2% en in 2012 zelfs op het laagterecord van 4%. De crisis lijkt met name voor een afname van het verzuim te zorgen, omdat mensen bij een krappe arbeidsmarkt bang zijn hun werk te verliezen. Medewerkers zullen zich minder snel dan voorheen ziek melden wanneer zij bijvoorbeeld last hebben van een zware verkoudheid. Of in ieder geval weer sneller terug aan het werk gaan.

Aandeel psychische klachten neemt toe
Aan de andere kant is wel sprake van een toename van langdurig verzuim. Ook dit zou te maken hebben met de crisis: economische onzekerheid leidt tot verhoogde druk op het werk en dat brengt een verhoogd risico op psychisch verzuim met zich mee. Daarnaast leveren mogelijke zorgen over de (financiële) privésituatie behoorlijk wat stress op, met langdurig verzuim als gevolg. Had in 2010 en 2011 nog 1 op de 5 medewerkers langdurig verzuim door psychische klachten, in 2012 steeg dit aandeel naar 1 op de 3 medewerkers. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365/ArboNed, gebaseerd op verzuimgegevens van ruim één miljoen medewerkers.

Verzuim blijft belangrijk aandachtspunt
Hoewel het ziekteverzuim in Nederland momenteel tot een laagterecord is gedaald, is het raadzaam stil te staan bij het toenemende langdurig verzuim en het aandeel psychische klachten. Wanneer een zieke medewerker eenmaal in een langdurig traject beland is, wordt terugkeer op de werkvloer er vaak niet eenvoudiger op. Ook in crisistijd speelt een goed verzuimbeleid daarom een belangrijke rol. Door problemen tijdig te signaleren en aandacht te besteden aan duurzame oplossingen, kan uitval voorkomen worden of zoveel mogelijk in duur worden beperkt. Daar heeft iedereen baat bij: de medewerker zelf, zijn of haar afdeling en uiteraard ook de organisatie.

Bron: CBS, Personeelsnet

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.