Artikel
30 mrt '09
30 maart '09
1 min

Wist u dit over ouderschaps­verlof?

Wist u dat... Ouderschapsverlof geen 'gewerkte uren' zijn ?

Het akkoord Arbeidstijden Brandweer regelt de compensatie voor te veel gewerkte uren voor brandweerpersoneel met aanwezigheidsdiensten. De Rechtbank in Almelo heeft bevestigd dat een werkgever ouderschapsverlof niet hoeft aan te merken als gewerkte uren en daarover dus geen compensatie hoeft te geven.

Volgens de eisers stelt artikel 5:2 van de Arbeidstijdenwet het ouderschapsverlof gelijk met arbeid. Daarom zou ouderschapsverlof vallen onder het begrip gewerkte uren in het akkoord Arbeidstijden Brandweer. Artikel 5:2 geeft volgens de rechter echter een limitatieve opsomming en ouderschapsverlof komt daar niet in voor. De rechter stelt de eisers daarom in het ongelijk.