Artikel
31 mrt '09
31 maart '09
1 min

Wist u dit over compensatie voor belasting­hef­fing?

Wist u dat... Gemeenten en provincies hun bestuurders kunnen compenseren voor de belastingheffing over het gebruik van dienstauto’s voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties.

Gebruik van een  dienstauto voor andere doelen dan voor uitoefening van het ambt geldt fiscaal als privégebruik. Dit kan tot een fiscale bijtelling leiden. Het gaat hierbij ook om ritten voor niet ambtsgebonden nevenfuncties. Het effect van de bijtelling voor niet ambtsgebonden functies kan daarbij worden gecompenseerd tot ten hoogste de gebruteerde verschuldigde loon- en inkomstenbelasting voor het gebruik van de dienstauto.