Artikel
1 apr '09
1 april '09
1 min

Wist u dit over bijzondere uitkering voor gemeente­amb­te­naren?

Wist u dat... De bijzondere uitkering ook geldt voor gemeenteambtenaren die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn én voor 1 juli 2007 ziek zijn geworden?

De bijzondere uitkering geldt volgens artikel 10d:21 CAR voor de ambtenaar die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en in het derde ziektejaar wordt herplaatst (art. 7:16 CAR) dan wel ontslagen (art. 8:5 CAR). Het derde ziektejaar is recentelijk ingevoerd en geldt voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden. Dit impliceert dat de bijzondere uitkering uitsluitend geldt voor ambtenaren die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden en voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het tegendeel is waar. De regeling geldt voor alle ambtenaren die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ongeacht het moment van aanvang van de ziekte, mits er op of na 1 juli 2008 sprake is van ontslag dan wel herplaatsing.