Artikel
15 dec '08
15 december '08
1 min

Wijzigingen in verlof

Het kabinet ziet graag dat verlofmogelijkheden flexibeler worden. Verwacht wordt dat de arbeidstijden hierdoor beter aansluiten op de persoonlijke situatie van een medewerker. De volgende maatregelen worden voorgesteld:

Het kabinet ziet graag dat verlofmogelijkheden flexibeler worden. Verwacht wordt dat de arbeidstijden hierdoor beter aansluiten op de persoonlijke situatie van een medewerker. De volgende maatregelen worden voorgesteld:

Sparen via de levensloopregeling voor het ontvangen van ouderschapsverlofkorting bij het opnemen van het ouderschapsverlof is geen vereiste meer om de korting van de belastingdienst te ontvangen.

• De maximale duur van het ouderschapsverlof wordt verdubbeld van 13 naar 26 weken. Deze maatregel is voorafgaande aan Prinsjesdag aangekondigd.
• Daarnaast wordt onderzocht of er meer flexibiliteit mogelijk is in bestaande verlofregelingen zodat het voor medewerkers makkelijker wordt werktijden aan te passen aan persoonlijke omstandigheden.

Mogelijkheden voor HRM
*  Pas uw vakantie- en verlofregeling aan.