Artikel
15 mrt '11
15 maart '11
1 min

Wijziging ABP-premies per 1 april

Per 1 april 2011 wijzigen een aantal ABP-premies. De premie voor het ABP-keuzepensioen gaat van 21,4% naar 21,9%. De premie Anw-compensatie daalt van 0,3% naar 0,2%.

Eind november 2010 kondigde ABP de premieverhoging al aan. Het fonds beschikte toen nog niet over de nieuwste prognose van het CBS die medio december verscheen om de effecten daarvan te verwerken in de premie vanaf 1 januari 2011. Uit deze nieuwe prognose blijkt dat Nederlanders naar verwachting wederom ouder zullen worden dan tot nog toe werd aangenomen. Dit leidt tot een hogere pensioenpremie.

De aanpassing van de pensioenpremies gaat in per 1 april 2011 en is zodanig bepaald dat de benodigde premieaanpassing voor het hele jaar wordt geïnd in de resterende 9 maanden van dit jaar.

Eind mei bekijkt het ABP weer of een aanpassing van de premie nodig is. Bepalend hiervoor is de financiële situatie van het fonds op dat moment.

Bron: VNG