Publiek Perspectief is vanaf nu Trends in HR. Blijf via dit platform op de hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen voor HR.

Whitepapers

Whitepaper ‘Outsourcing van HR-taken in het onderwijs’

Binnen de sector onderwijs is outsourcing met name een thema binnen het primair en voortgezet onderwijs. Dat lijkt vooral te maken te hebben met schaalgrootte en beschikbare capaciteit. Organisaties in het PO en VO noemen als belangrijkste motief om operationele HR-taken uit te besteden de toegang tot specialistische kennis. In de eigen organisatie blijkt onvoldoende kwalitatieve- dan wel kwantitatieve capaciteit beschikbaar om de deskundigheid op het gebied van personeels- en salarisadministratie op peil te houden.

Steeds vaker wordt ook kostenbesparing als argument meegenomen in de overweging om uit te besteden. Vooral nu de druk op financiën voor onderwijsorganisaties steeds groter wordt. Maar ook de taakverbreding van HRM heeft invloed.

Ontwikkelingen vragen aandacht van bestuurders en HR-managers

Voor onderwijsorganisaties betekent dit dat de wereld er niet gemakkelijker op wordt. De vele keuzemogelijkheden op het gebied van in- of outsourcing, keuze software en dienstverlener, ambities op het gebied van HR en de financiële bandbreedtes waarmee dit gepaard gaat, vergen veel van het inschattingsvermogen van bestuurders en HR-managers. Daarbij blijkt een blauwdruk ook niet aanwezig omdat iedere organisatie uniek is. Wel zijn er inmiddels vele ‘best practices’ waarop teruggevallen kan worden als het gaat om in- of outsourcing van HR.

Vraag de whitepaper kosteloos aan

Vraag via onderstaand formulier deze whitepaper van 13 pagina’s kosteloos aan en lees alles over:

  • Verschillende visies op outsourcing.
  • Outsourcing in het onderwijs; wel of niet succesvol uitbesteden.
  • De 9 fasen van het projectplan; van visie en doelstelling naar beheer en onderhoud.
  • Aandachtspunten en valkuilen bij het implementeren van een e-HRM-systeem.
Deel deze pagina