Artikel
17 feb '12
17 februari '12
2 min

Wetsvoorstel voor recht op flexibel werken

GroenLinks en het CDA hebben het wetsvoorstel ingediend om werknemers het recht op thuiswerken te geven. Initiatiefnemers Ineke van Gent (GroenLinks) en Eddy van Hijum (CDA) verwachten steun van een ruime Kamermeerderheid. In 2000 is de wet aangenomen die werknemers het recht geeft op kortere of langere werkweken. Een werkgever moet dringende redenen aan kunnen voeren om dat verzoek af te wijzen. De nieuwe wet moet werknemers het recht geven om ook de werktijden en werkplek aan te passen aan hun wensen.

Behoefte vanuit de samenleving
Volgens van Gent en van Hijum is de behoefte vanuit de samenleving aan een dergelijke uitbreiding heel groot. Jonge ouders geven aan niet zozeer behoefte te hebben aan kinderopvang en verlofregelingen, maar wel aan de mogelijkheid om flexibel te werken. Zij kunnen dan overdag meer aandacht aan hun kinderen besteden en ’s avonds of in het weekend nog een aantal uren thuis werken.

Positieve invloed op de samenleving
Met deze initiatiefwet menen van Gent en van Hijum gereedschappen aan te bieden om de wens tot flexibeler werken daadwerkelijk te realiseren. Zij stellen dat dit niet alleen goed is voor de groep jonge werknemers, maar ook voor de samenleving als geheel. Door meer zeggenschap over de werktijd en werkplaats zullen met name vrouwen meer uren gaan werken.

Uit onderzoek is gebleken dat flexibel werken de productiviteit doet stijgen. Dankzij een betere moraal en gezondheid van de medewerkers zorgt flexibel werken ook voor het behoud van talent binnen bedrijven en vormt het een belangrijk hulpmiddel bij het belonen en aantrekken van werknemers.

Behandeling van wetsvoorstel
De parlementariërs willen dat hun voorstel nog voor het zomerreces in behandeling wordt genomen, zodat het op 1 januari 2013 van kracht kan zijn.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.