Artikel
12 jul '12
12 juli '12
2 min

Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd definitief

Er is al heel wat om te doen geweest, maar afgelopen nacht is de knoop definitief doorgehakt. De bestaande leeftijdsgrens waarop een werknemer met pensioen gaat is losgelaten. Deze zal de komende jaren omhoog gaan.

AOW op 65-jarige leeftijd is generaties lang een vaststaand gegeven geweest. Bij de invoering van de AOW in 1957 heeft oud-premier Drees al voorzien dat de AOW-leeftijd op termijn zou moeten stijgen. De eerste discussies hierover begonnen al in de jaren ’90, maar het heeft tot 2012 geduurd voordat de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd zover was.

Betaalbaarheid AOW
Volgens het definitieve wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd in 2013, 2014 en 2015 steeds met een maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd met twee maanden en in 2019 met drie maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Met deze maatregel moet de AOW betaalbaar blijven en zou ons land zich verzekeren van voldoende oudere werknemers in verband met de verwachte structurele krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte blijft wat langer uit vanwege de economische crisis die sinds 2008 speelt, maar is in sommige sectoren al voelbaar.  Er is bijvoorbeeld een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten in de exacte vakken.

De betaalbaarheid van de AOW staat inmiddels onder druk. De premie is sinds eind jaren ’90 al ontoereikend om de uitkering te bekostigen. De regeling wordt momenteel voor meer dan een derde uit de belastingen betaald en dat neemt snel toe omdat de babyboomgeneratie de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Koppeling aan levensverwachting
Nu de grens van 65 jaar eenmaal is losgelaten, zal de levensverwachting steeds meer centraal komen te staan bij het vaststellen van de toekomstige AOW-leeftijd. Trend was langere tijd dat de sterfteleeftijd per 10 jaar met ongeveer een half jaar steeg. Begin deze eeuw maakte de levensverwachting ineens een sprong. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de sterk verbeterde gezondheidszorg.

Nieuwe prognoses op langere termijn
Komend najaar komt het Actuarieel Genootschap met nieuwe prognoses van de levensverwachting en dan moet duidelijk worden of de versterkte stijging van de levensverwachting doorzet. Als dat het geval is, dan moet het CBS opnieuw berekeningen maken over de toekomstige pensioenen.

Bron: Eindhovens Dagblad

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.