Artikel
28 mrt '12
28 maart '12
2 min

Wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen

Op 15 maart 2012 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel passend onderwijs. De VNG is teleurgesteld over de borging van de aansluiting met het toekomstige jeugdzorgstelsel.

Amendement landelijke geschillencommissie niet ondersteund
De intensieve VNG-lobby om een goede aansluiting tussen de komende jeugdzorgtaken en de ondersteuning van leerlingen in het onderwijs te borgen, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Hoewel elke fractie aandacht vroeg voor deze kwestie, is een amendement hierover niet ondersteund.

Het amendement, ingediend door D66 en PvdA, betrof het instellen van een landelijke geschillencommissie. Deze commissie zou dienen om een gezaghebbende uitspraak te doen in het geval dat gemeenten en samenwerkingsverbanden niet tot overeenstemming kunnen komen over het ondersteuningsplan.

Dit ondersteuningsplan, opgesteld door de samenwerkingsverbanden, moet ook de samenwerking met de aanpalende zorg vanuit gemeenten bevatten. Het amendement diende ervoor dat het ondersteuningsplan pas kan ingaan als er een akkoord is tussen de gemeenten en de samenwerkingsverbanden.

Verantwoordelijkheid gemeenten en onderwijs
Om de aansluiting tussen de ondersteuning in het onderwijs en die van de gemeenten optimaal vorm te geven, moet bekend worden welke ondersteuning van het onderwijs verwacht mag worden. Deze ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden dienen per 1  mei 2013 bij de Inspectie van het Onderwijs ingediend te zijn. Het kabinet kan niet aangeven waar de Inspectie bij de beoordeling van de plannen op moet letten.

Tijdens het debat is een amendement van de VVD aangenomen waarbij duidelijk gemaakt moet worden wat de basiszorg moet zijn in het ondersteuningsplan. Vervolgens zal besloten moeten worden welke aanvullende zorg door het onderwijs gegarandeerd moet worden.

Hoe nu verder?
De ministeries van OCW en VWS ondersteunen een aantal voorlopergemeenten bij het vormgeven van de aansluiting tussen de gemeentelijke taken en de invoering van het Wetsvoorstel passend onderwijs. Doel hiervan is goede voorbeelden te beschrijven die van dienst kunnen zijn voor andere gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De VNG beziet in hoeverre zij met de sectorraden van het onderwijs een geschillencommissie kan oprichten als samenwerkingsverbanden en gemeentebesturen niet tot overeenstemming kunnen komen over een ondersteuningsplan.

Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan moet het samenwerkingsverband zo veel mogelijk recht doen aan het door de school gewenste ondersteuningsprofiel. Ook wordt geregeld dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan.

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.