Artikel
6 feb '14
6 februari '14
2 min

Wetsvoorstel normalisering arbeidsvoorwaarden in Tweede Kamer aangenomen

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid op 4 februari jl. ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van D66 en CDA. Een paar van de belangrijkste gevolgen van het wetsvoorstel zijn dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt en dat de arbeidsrechterlijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. 

Medewerkers in dienst bij een overheidswerkgever blijven ook in de toekomst ‘ambtenaar’. Hierbij is de gewijzigde Ambtenarenwet van toepassing. Zaken zoals integriteit, voorkomen van belangenverstrengeling en de beperking van de vrijheid van meningsuiting worden op deze wijze geregeld.

Wat verandert er door deze wetswijziging?
Belangrijke verschillen die het gevolg zijn van deze wetswijziging zijn:

  • Het private recht, zoals geregeld in o.a. het Burgerlijk Wetboek, wordt ook van toepassing op ambtenaren. In de toekomst is niet de bestuursrechter, maar de burgerlijke rechter bevoegd om uitspraken te doen m.b.t. arbeidsgeschillen tussen overheidswerkgevers en ambtenaren.
  • Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren komen straks niet meer tot stand in het voor de overheidssectoren gebruikelijke ‘Georganiseerd Overleg’ maar volgens de regels van de Wet op de CAO, zoals ook het geval is voor alle andere bedrijfssectoren.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst
Het wetsvoorstel heeft geen invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden blijft voorbehouden aan werkgevers en vakbonden. Ook heeft het wetsvoorstel geen gevolgen voor de pensioenregeling van ambtenaren of het eigenrisicodragerschap voor de WW van overheidswerkgevers.

Ambtenaren zullen in de toekomst een arbeidsovereenkomst ontvangen van hun werkgever. In de huidige situatie ontvangen ambtenaren een eenzijdig aanstellingsbesluit. Door deze wijziging verdwijnen ook de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde bezwaar- en beroepsprocedures.

Ingangsdatum
Het wetsvoorstel wordt nog besproken in de Eerste Kamer. Na instemming volgt een invoeringstraject. Het gaat wettechnisch gezien om een zeer ingrijpende verandering. Daarom wordt als invoeringsdatum van de wet voorlopig uitgegaan van 1 januari 2017.

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.