Artikel
29 aug '11
29 augustus '11
2 min

Wet flexibele werkweek in de maak

Als het gaat over flexibiliteit met betrekking tot werktijden en inzetbaarheid zijn er twee stromen te onderscheiden: zowel vanuit het perspectief van de werkgever als die van de medewerker. Enerzijds is daar het flexibel inzetten van personeel om de werkzaamheden en bezetting zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. Anderzijds gaat het bij flexibilisering om het flexibel inzetbaar zijn om zorgtaken en werk beter met elkaar te kunnen combineren. Het is duidelijk dat de werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben als het gaat over flexibel werken.

Wet flexibele werkweek in de maak
De afgelopen periode zijn er diverse artikelen verschenen over een wetsvoorstel, dat door minister Kamp naar de Tweede Kamer is gestuurd. De strekking van dit wetsvoorstel is dat de mogelijkheid om flexibel te werken wordt vergroot met het doel om zorgtaken en werk beter op elkaar af te kunnen stemmen.
Het gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid (tijdelijk) meer of minder uren te kunnen werken of om ouderschapsverlof flexibeler op te nemen. Daarnaast gaat het over de mogelijkheid om thuis te kunnen werken in plaats van op kantoor.

Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?
Voor de werknemer is het gunstig, omdat de wetgeving er op gericht is om de zorgtaken beter te kunnen combineren met het werk. Je zou dus kunnen stellen dat het wetsvoorstel vooral gericht is op het belang van de werknemers. Dat is een goede zaak. Want als werknemers beter in staat zijn om hun werkzaamheden af te stemmen met hun thuissituatie, werkt dat ook door in de werkprestaties en het werkplezier.

Voor de werkgever betekent dit niet alleen dat werknemers – naar verwachting – meer gemotiveerd zijn om te werken, maar het betekent ook een cultuuromslag ten opzichte van de huidige manier van werken.

Om een goede thuiswerkregeling op te kunnen stellen moeten goede afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer.

Flexibele schil
En wat doe je als werknemers tijdelijk minder uren willen werken? Niet omdat er minder werk is, maar omdat de thuissituatie daarom vraagt. Het werk moet toch gedaan worden. Door eigen werknemers die tijdelijk meer uren willen werken. Of door tijdelijk personeel aan te trekken. De werkgever kan zorgen voor een flexibele schil van tijdelijke medewerkers, waardoor het mogelijk wordt gemaakt de flexibele inzetbaarheid van de eigen medewerkers te realiseren.

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.