Artikel
1 nov '13
1 november '13
3 min

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De instroom in de WIA vanuit de Ziektewet is onverminderd hoog. Om deze instroom te beperken worden werkgevers vanaf 2014 financieel geprikkeld om te voorkomen dat werknemers in de ziektewet of uiteindelijk zelfs in de WIA terecht komen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZava).

Ziek uit dienst

Tot 1 januari 2014 zijn werkgevers alleen verantwoordelijk voor zieke werknemers die vast in dienst zijn. Voor deze werknemers geldt namelijk een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Vanaf 2014 worden werkgevers echter ook verantwoordelijk voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgedrukt in een individuele gedifferentieerde premie.

Drie gedifferentieerde premies

Vanaf 2014 gelden drie gedifferentieerde premies. Dit zijn de gedifferentieerde WGA-premie, WGA-flex premie en ZW-flex premie. Deze premies worden per individuele werkgever vastgesteld en zijn gebaseerd op de instroom in de Ziektewet of de WIA in het jaar 2012.

De WGA-premie kennen we nu ook al. Met deze premie worden de eerste 10 jaar WGA uitkeringen gefinancierd. Daar komen de ZW-flex premie en de WGA-flex premie bij. Door deze twee premies worden werkgevers maximaal 12 jaar (2 jaar ZW en 10 jaar WGA) financieel medeverantwoordelijk voor de uitkeringslasten van werknemers die ziek uit dienst gaan.

Eigen risico dragen

Net als voor de WGA-premie kunnen werkgevers ook voor de ZW-flex premie en de WGA-flex premie eigenrisicodrager worden. Voor de ZW-flex premie kan dit reeds vanaf 2014 en voor de WGA-flex premie kan dit vanaf 2016.

Wat moeten werkgevers doen?

Voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie wordt gekeken naar de instroom in de ZW en de WGA in 2012. Dit betreft werknemers die in 2010 en later ziek uit dienst zijn gegaan. Ten eerste moeten werkgevers ervoor zorgen dat deze ziektegevallen goed worden geadministreerd. Het UWV is belast met de premieberekeningen en stuurt alle werkgevers overzichten van de medewerkers die dit aangaat. Het is verstandig om deze overzichten goed te controleren. Deze overzichten vormen namelijk de basis voor de premieberekening en de ervaring leert dat de overzichten vaak fouten bevatten. De premieberekeningen worden door de belastingdienst aan de werkgever medegedeeld.

Daarnaast moeten werkgevers beoordelen of zij nadere afspraken met werknemers willen maken over de regels bij ziekmelden of na uitdienst treden. De nazorg bij ontslag wordt ten slotte groter omdat de werkgever betrokken is bij de re-integratie en ook de financiële risico’s worden groter door de gedifferentieerde premies.

Tot slot moeten werkgevers nagaan of zij eigenrisicodrager willen worden. Vraag daarom offertes op bij diverse verzekeraars en ga zelf ook eens aan het rekenen. Eigen risico dragen kan heel voordelig zijn, maar is sterk afhankelijk van de individuele situatie per werkgever.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters contact op met de afdeling outsourcing van Driessen via 0492 – 50 66 66.

Bron: Staatscourant 24667

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.