Artikel
19 mrt '12
19 maart '12
2 min

Werknemerspremie WW niet opnieuw ingevoerd

Er komt geen herinvoering van de WW-premie voor werknemers. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. De minister wil de werknemerspremie voor de WW niet opnieuw invoeren, omdat dit slecht is voor de koopkracht en het voor werknemers dan minder aantrekkelijk is om te werken. Ook zou de herinvoering van de werknemerspremie veel administratieve rompslomp met zich meebrengen.

Voorstel FNV
Minister Kamp reageerde op het voorstel van de FNV om weer een bijdrage te vragen aan werknemers voor de financiering van de Werkloosheidswet. Volgens de vakcentrale is dit nodig omdat de werkloosheid weer oploopt en er minder geld is om de werkloosheidsuitkeringen te bekostigen. De voorwaarde van de FNV was dat de hoogte en de duur van de WW-uitkeringen onveranderd bleven. In de Tweede Kamer gaf de minister aan dat hij het voorstel van de vakcentrale onverstandig vindt.
De werkgever betaalt op dit moment het werkgevers- en het werknemersdeel van de WW. Het werknemersdeel van de WW-premie mag de werkgever inhouden op het loon van de werknemer. Het werknemersdeel van de WW bedraagt echter al jaren 0%. FNV wil de situatie dus weer terugdraaien en zowel werkgevers als werknemers laten opdraaien voor de WW-premie.

Hogere administratieve lasten
Minister Kamp is het hier niet mee eens. Werknemers zouden door een herinvoering van de werknemerspremie minder nettoloon overhouden, waardoor werken minder lonend wordt. Ook zou de koopkracht van werknemers hierdoor dalen, wat ongunstig is voor de economie. Daarnaast wees de minister op de vereenvoudiging die het kabinet met de invoering van het uniforme loonbegrip wil bereiken. Door de herinvoering van de werknemerspremie voor de WW zouden de administratieve lasten juist weer worden verhoogd.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.