Artikel
22 sep '09
22 september '09
2 min

Werkkostenregeling vereenvoudigt structuur

Het kabinet wil, net als bij het loonstrookje, een vereenvoudiging doorvoeren in de structuur van vergoedingen en verstrekkingen. Hiervoor wordt per 1 januari 2011 de werkkostenregeling geïntroduceerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een breed gedragen wens om deze zaken te vereenvoudigen. Op dit moment zijn er 29 verschillende categorieën voor vergoedingen en verstrekkingen, waarvoor allemaal afwijkende regels gelden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld werkkleding, mobiele telefoons, kerstpakketten en laptops.

In de nieuwe regeling komt er een forfaitaire vrijstelling van 1,5% van de fiscale loonsom. De werkgever heeft hiermee de vrijheid om aan het personeel onbelast vrije vergoedingen en verstrekkingen te geven tot 1,5% van de totale fiscale loonsom van die werkgever. Het voordeel van dit stelsel is dat er niet meer per werknemer bijgehouden hoeft te worden welke vergoedingen en verstrekkingen er zijn gedaan. Tevens verdwijnen alle normbedragen en beperkingen voor deze vergoedingen. Wel zal er een gebruikelijksheidstoets gaan gelden. Wat dit exact in gaat houden wordt later bekendgemaakt.

Komt het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen boven de 1,5% uit, dan geldt voor het meerdere een vast eindheffingtarief van 80%. Naast de forfaitaire vrijstelling, komen er nog een aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten, die niet binnen het forfait vallen. Dit zijn reiskosten, tijdelijke verblijfkosten, cursussen, studiekosten, extraterritoriale kosten en verhuiskosten in het kader van de bedrijfsverplaatsing. Voor deze uitzonderingen blijven de huidige regels van kracht.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.