Artikel
16 apr '09
16 april '09
2 min

Werkgeversbijdrage IZA gemeenteambtenaren

Zoals u waarschijnlijk weet, wordt vanaf 2009 de werkgeversbijdrage IZA voor gemeenteambtenaren voor het eerst uitbetaald in december in plaats van februari. Dit heeft als voordeel dat er bij een uitdiensttreding in de loop van 2009 geen terugbetaling van teveel ontvangen bijdrage hoeft plaats te vinden. Uiteraard moet er bij uitdiensttreding vóór december een afrekening plaatsvinden. De werkgeversbijdrage wordt uitbetaald als een ambtenaar aanvullend is verzekerd bij het IZA en het ‘classic’ of ‘perfect’ pakket heeft afgesloten. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de werkelijk ontvangen bezoldiging. Als deze gelijk of lager is dan het bedrag van het maximum van schaal 6, dan bedraagt de bijdrage € 296,00. Anders is de bijdrage € 168,00.

Vanaf 2009 is de uitbetaling van de werkgeversbijdrage in de meeste softwarepakketten geautomatiseerd.

Centric heeft aangegeven uiterlijk in november 2009 de software gereed te hebben voor de vaststelling en  uitbetaling van de bijdrage. Totdat de software gereed is, vindt er bij uitdiensttreding dus geen afrekening van de werkgeversbijdrage IZA plaats.

Maakt u gebruik van de software van AFAS / Profit HRM?  Dan ontvangt u uiterlijk in mei 2009 een verzoek van uw contactpersoon om informatie. Om het systeem in te richten is het onder andere van belang om te weten welke werknemers aanvullend verzekerd zijn en recht hebben op de bijdrage.

Worden uw salarissen verwerkt met behulp van de software van RAET, dan wordt met ingang van januari 2009 de werkgeversbijdrage automatisch vastgesteld en uitbetaald.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.