Artikel
4 mrt '11
4 maart '11
3 min

VPO CAO niet verlengd na 31 december 2011

Op 3 maart jl. zijn vakbonden en de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) bij elkaar gekomen voor een onderhandelingsronde over de VPO CAO. De drie vakbonden hebben besloten om geen nieuwe CAO voor de payroll-branche met de VPO overeen te komen. Wat betekent dat voor de opdrachtgevers en payroll-medewerkers van Driessen die onder de VPO CAO vallen? 

De VPO-CAO bestaat sinds 2006 specifiek voor de payroll-dienstverlening, terwijl de ABU-CAO haar basis heeft binnen de bredere flexbranche, waaronder ook uitzendbureaus. Driessen laat aan de payroll-opdrachtgevers de keuze welke CAO ze willen volgen, waarbij het voor de payroll-medewerkers bij aanvang van de arbeidsovereenkomst altijd direct duidelijk is onder welke CAO zij vallen.

Waarom wordt de VPO-CAO niet verlengd?
De huidige VPO CAO 2009-2010 is vorig jaar door werkgevers- en werknemerspartijen stilzwijgend verlengd. Hierdoor heeft de CAO nog een looptijd tot het eind van het jaar 2011. Dit betekende wel dat er weer overleg moest komen met de vakbonden over eventuele verlenging vanaf die datum. Gisteren vond dit gesprek plaats en hebben de vakbonden aangegeven niet verder te willen met de VPO CAO.
Als redenen geven zij dat in hun opvatting werknemers van payroll-bedrijven vaker slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan vaste krachten. Ook zien de vakbonden voor zichzelf een groot gevaar omdat een groeiende payroll-sector hun positie als belangenbehartiger binnen de reguliere bedrijfstakken zou ondermijnen.

Op de payroll bij Driessen

Het argument van de vakbonden dat de payroll-medewerkers vaak slechtere arbeidsvoorwaarden hebben gaat echter niet op voor de payroll-medewerkers van Driessen. Zo kunnen bij Driesen payroll-medewerkers zelfs ABP- of PFZW-pensioen opbouwen. Daarnaast geniet het grootste deel van de payroll-medewerkers van Driessen vanaf de eerste werkdag dezelfde beloning incl.toeslagen etc. als hun collega’s die in dienst zijn bij de opdrachtgever zelf. Onder de overkoepelende term “Goed Werkgeverschap” heeft Driessen in de loop der jaren, naast de uitstekende arbeidsvoorwaarden, vele extra faciliteiten ontwikkeld voor de payroll-medewerkers. Te denken valt onder meer aan de gratis opleidingen, het gratis jobboard DriessenJobs, collectiviteitkortingen en binnenkort zelfs een speciale personeelsshop etc. Driessen kan hierdoor haar payroll-medewerkers primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden die compleet vergelijkbaar of zelfs beter zijn dan die van hun collega’s in vaste dienst bij de opdrachtgever. Op onze website www.driessenpayroll.nl kunt u zien hoe Driessen invulling geeft aan de payroll-dienstverlening.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd heeft de VPO CAO nog een looptijd tot het eind van het jaar 2011. Dit betekent dat er geen enkele onduidelijkheid bestaat over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de payroll-medewerker die werkt voor een bij de VPO aangesloten payroll-onderneming. De komende tijd zal de VPO zich buigen over de situatie vanaf 1 januari 2012. De mogelijke alternatieven voor de VPO CAO zullen op een rij worden gezet. De leden van de VPO zullen tijdens de algemene ledenvergadering van 23 juni 2011 hierover een besluit nemen.