Artikel
29 okt '10
29 oktober '10
2 min

Voortgezet onderwijs, omgaan met sterke krimp

Vanaf 2015 krijgt het voortgezet onderwijs met een sterke krimp te maken. Dat blijkt uit de prognoseanalyse ‘Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Op basis van de verwachte daling van leerlingenaantallen moeten scholen gerichter inspelen op toekomstige personele problemen.

Mogelijke oplossingen
Op de vraag welke oplossingen scholen zien, noemen zij vooral samenwerking en samengaan met andere scholen. Maar er zijn ook andere oplossingen, zoals de mobiliteit en uitstroom van personeel bevorderen en het personeelsbeleid beter afstemmen op toekomstscenario’s en op de onderwijsvisie. Verder zien individuele scholen een sterkere profilering (Wie zijn we en waar staan we voor?) als oplossing om zoveel mogelijk leerlingen te werven.

Visie, profilering en beleid
Een verbetering van het personeelsbeleid en een heldere profilering gaan erg goed samen. De profilering van een school is naast de visie immers het uitgangspunt voor het opstellen van duidelijke functieprofielen en een belangrijk handvat bij het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

In de praktijk blijkt vaak de koppeling tussen profilering, visie en personeelsbeleid nog niet zo sterk. Driessen HRM-consultant Miriam Teunissen in een reactie “We merken dat veel VO-organisaties wel een personeelsbeleid op papier hebben, maar dat die vaak niet duidelijk gekoppeld is aan de visie van de onderwijsinstelling. Dit komt de samenhang van verschillende zaken niet ten goede en werkt ook door in de dagelijkse werkzaamheden, zoals het opstellen van functieprofielen of het effectief inrichten van een gesprekkencyclus. Indien het personeelsbeleid op orde is, kan er ook gericht aan toekomstscenario gewerkt worden, waarin de afname van leerlingenaantal en mobiliteit en uitstroom van personeel een plek hebben.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over hoe Driessen de onderwijssector kan ondersteunen met gerichte oplossingen op het gebied van personeelsbeleid? Kijk op www.driessen.nl/onderwijs of neem dan contact op met dhr. Nico op de Laak via 0492 – 50 66 66 of per mail nico.opdelaak@driessen.nl

Bron: SBO, VO-raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.