Artikel
13 jul '09
13 juli '09
2 min

Voor wie is de bewijslast?

Bovenstaande vraag werd gesteld tijdens onze PSA-actualiteitendag in Helmond. En deze vraag is niet een-twee-drie te beantwoorden, omdat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Aanvullende informatie over de bewijslast is vaak terug te vinden bij het onderwerp dat wordt besproken. In verschillende fiscale wetten wordt hierover wel iets gezegd. Op de internetsites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl) kunt u meer informatie vinden. Ook kan worden gezocht in de bestaande jurisprudentie om te bekijken of er eerdere uitspraken over de bewijslast zijn gedaan.

Als voorbeeld bespreken we de vaste kostenvergoeding die al eerder aan de orde is gekomen in onze nieuwsbrief van maart. Er kan een vaste kostenvergoeding worden gegeven aan medewerkers die vaak dezelfde soort kosten maken. In de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 is geregeld dat deze vaste kostenvergoeding naar aard en veronderstelde omvang van de kosten gespecificeerd moet zijn. Daarnaast heeft het Hof van Amsterdam (11 juli 2007, nr. 06/00293) bepaald dat de specificatie vooraf plaats moet vinden. Dit is een voorbeeld van het feit dat er in de wet wordt gesproken over de bewijslast en waarover in jurisprudentie een nadere toelichting wordt gegeven.

Een werkgever moet de vaste onbelaste kostenvergoedingen op verzoek van de Belastingdienst dus kunnen onderbouwen bij een steekproefsgewijs onderzoek. Het loont hier aandacht aan te besteden, aangezien de vaste kostenvergoeding nog steeds een vast aandachtspunt is bij boekenonderzoek door de Belastingdienst.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.