Artikel
21 feb '12
21 februari '12
2 min

VNG handhaaft eindbod CAO gemeenten

De VNG is niet voornemens het eindbod dat er nu ligt, in te trekken. Als echter blijkt dat gemeenten weer getroffen worden door de nieuwe ronde van ingrijpende landelijke bezuinigingen, zal de VNG genoodzaakt zijn dit standpunt te herzien. Dit zal eind maart duidelijk zijn. De VNG kan geen volledig koopkrachtbehoud bieden. Er is met de bonden gekeken of een verdere verlenging van de CAO mogelijk zou zijn.

Wat willen de gemeenten?
Gemeenten willen investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Zij investeren daarom in opleiding, mobiliteit, keuzebudgetten en maken ruimte voor flexibele werktijden.
Gemeenten staan voor grote opgaven. De dynamiek in gemeenten is groot, doordat er taken bij komen door de decentralisaties en intensieve regionale samenwerking. Dit moet in het licht gezien worden van ingrijpende bezuinigingen.
De inkomsten dalen en uitgaven stijgen en gemeenten vragen veel van hun burgers en hun medewerkers. Gemeenten moeten het juiste evenwicht vinden tussen verantwoord investeren in arbeidsvoorwaarden en verantwoord bezuinigen op voorzieningen.

Landelijke werkgarantie is niet mogelijk
De VNG kan geen landelijke werkgarantie afspreken. Dat geeft geen goed signaal naar de burgers in tijden van recessie. Daarnaast is er de overtuiging en de ervaring, dat een aanpak met heldere termijnen stimulerend werkt en effectief is.

Effectiever van werk-naar-werk
De VNG wil afspraken maken voor een effectieve werk-naar-werk begeleiding. Lokale autonomie blijft het uitgangspunt. De CAO gemeenten biedt hiervoor het minimum. Hierin staan al belangrijke onderdelen, zoals het opstellen van een op maat gesneden individueel plan van aanpak. De VNG wil de huidige re-integratietermijnen verlengen tot 2 jaar en het beschikbare budget verhogen.

Gemeenten onderstrepen het belang van een goed loopbaanbeleid. De VNG wil daarom ook afspraken maken over een loopbaanbudget van € 500,- per jaar dat gedurende drie jaar opgespaard kan worden. Hierdoor heeft elke werknemer eens in de drie jaar een budget van € 1.500,-. Op het terrein van externe inhuur en kwaliteit van de organisatie wil de VNG met de bonden onder andere een monitor ontwikkelen en strategische personeelsplanning breed invoeren.

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.