Artikel
23 apr '12
23 april '12
2 min

Verzoekrecht flexibel werken nog niet in zicht

Het initiatiefwetsvoorstel dat werknemers recht op een flexibele werkplek of flexibele werktijden moet geven, moet beter worden onderbouwd. Dat is het advies van Actal, het adviescollege voor toetsing van regeldruk. Pas als het voorstel beter is onderbouwd en alle kosten goed zijn doorgerekend, kan worden beoordeeld of het zinvol is om werknemers een wettelijk verzoekrecht voor flexibel werken te geven.

Belemmeringen in wet- en regelgeving
Het voorstel om een werknemer een verzoekrecht te geven om flexibel te mogen werken is afkomstig van het CDA en GroenLinks. Hiertoe is een initiatiefwet voor recht op flexibel werken ingediend. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Actal het wetsvoorstel ‘Flexibel werken’ beoordeeld. Het adviescollege vindt dat eerst in de huidige wet- en regelgeving belemmeringen voor flexibel werken moeten worden weggenomen. Die belemmeringen zijn vorig jaar in kaart gebracht in het rapport ‘Het Nieuwe Werken en de arbeidsrechterlijke regelgeving’. Pas als deze hindernissen zijn overwonnen, kan worden bepaald of een wettelijk verankerd verzoekrecht voor flexibel werken nodig is.

Kosten van administratieve lasten bij flexibel werken
Het adviescollege vindt daarnaast dat de initiatiefnemers in de berekening van de administratieve lasten een aantal belangrijke kosten zijn vergeten, zoals:

  • De kosten van het opstellen van reglementen voor het beoordelen van de verzoeken (door werkgever en medezeggenschapsraad);
  • De kosten van de aanpassing van de administratieve organisatie;
  • De kosten van uren van bezwaar en beroep en eventuele juridische procedures;
  • De kosten van het maken van afspraken over (mogelijke) controles door de werkgever op de arbeidsomstandigheden op de nieuwe werkplek en de mogelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongeschiktheid, uitval, ongelukken en misstanden.

Actal mist in het wetsvoorstel ook alternatieven die voor minder regeldruk zorgen. De adviesorganisatie adviseert de initiatiefnemers CDA en GroenLinks daarom om het plan nogmaals door te rekenen om de noodzaak van de nieuwe wetgeving beter te onderbouwen.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.